6.16. Rotering

Du kan rotera biletet ved å bruka roteringskommandoane på undermenyen Transformer på menyen Bilete.

Ved å rotera 90° med eller mot klokka kan brukast for å visa biletet ståande eller liggjande. 180° rotering vil snu biletet opp/ned. Desse tre mykje brukte vinklane er tilgjengelege i undermenyen.

Bruk vilkårleg rotasjon for å rotera biletet i alle vinklar. Denne kommandoen oppfører seg som Roteringsverktøyet.

[Notat] Notat

Vil du i staden rotera eit utval eller eit lag, bruk Roteringsverktøyet. Du kan også rotera eit lag med mednyen Lagtransformering.

6.16.1. Aktivera kommandoane

Du har tilgang på desse tre kommandoane frå hovudmenylinja via

  • BileteTransformerRoter 90° med klokka,

  • BileteTransformerRoter 90° mot klokka og

  • BileteTransformerRoter 180°.

  • BileteTransformerVilkårleg rotasjon.