6.16. Rotació

Podeu girar la imatge utilitzant les ordres de gir en el submenú Transforma del menú Imatge. Aquestes ordres funcionen en tota la imatge.

Es pot utilitzar girant 90° en sentit horari o antihorari per canviar l'orientació: retrat o paisatge. Es pot utilitzar girant 180° per capgirar la imatge. Aquests tres angles comuns estan disponibles com a ordres al submenú.

Utilitzeu el gir arbitrari per girar la imatge en qualsevol angle. Aquesta ordre es comporta com l'eina gira

[Nota] Nota

Per a girar una selecció o una capa, utilitzeu l'eina gira. També podeu girar una capa utilitzant el menú Transforma la capa.

6.16.1. Activació de les ordres

Podeu accedir a aquestes tres ordres des del menú principal

  • ImatgeTransformaGira 90° en sentit horari,

  • ImatgeTransformaGira 90° en sentit antihorari i

  • ImatgeTransformaGira 180°.

  • ImatgeTransformaGir arbitrari….