6.16. Rotació

Podeu girar la imatge 90° en sentit horari o antihorari, o girar-la 180° amb l'ordre de rotació al submenú Transforma del menú Imatge. Aquestes ordres es poden fer servir per a canviar entre orientació Retrat (vertical) o Paisatge (horitzontal). S'aplica a tota la imatge. Si voleu canviar la imatge en un angle diferent, girar una selecció o girar una capa, utilitzeu l'eina Gira. També podeu girar una capa al menú Transforma la capa.

6.16.1. Activació de les ordres

You can access these three commands from the main menu through

  • ImatgeTransformaGira 90° en sentit horari,

  • ImatgeTransformaGira 90° en sentit antihorari i

  • ImatgeTransformaGira 180°.