6.2. System Resources

Pav. 15.84. System Resources

System Resources

This page lets you customize the amount of system memory allocated for various purposes. It also allows you to set the size of thumbnail files that GIMP produces.


6.2.1. Parinktys

Išteklių naudojimas

Mažiausias galimas atšaukimų skaičius

Programa GIMP leidžia atšaukti daugumą veiksmų kiekvienam paveikslėliui naudojant Atšaukimų retrospektyvą, kuriai yra rezervuotas tam tikras atminties dydis. Tačiau programa GIMP nepriklausomai nuo atminties naudojimo visada leidžia atšaukti mažiausią galimą paskutininiųjų veiksmų skaičių: tai yra čia nurodytas skaičius. Daugiau informacijos apie GIMP atšaukimo mechanizmą galite rasti Skyrius 3, „Atšaukimas“.

Didžiausia galima atšaukimų atmintis

Tai yra kiekvienam paveikslėliui rezervuotos atšaukimų atminties dydis. Jeigu Atšaukimų retrospektyva šį dydį viršija, seniausi taškai joje yra ištrinami, nebent jame būtų mažiau atšaukimo taškų, nei aukščiau nurodytas mažiausias galimas skaičius.

Tekstūrų podėlio dydis

Tai yra sistemos RAM dydis, rezervuotas GIMP paveikslėlių duomenims. Jeigu programai GIMP reikia daugiau atminties, ji pradeda naudoti mainų sritį, dėl ko kartais sistema gali pastebimai sulėtėti. Šį dydį galite nustatyti, kai diegiate programą GIMP, o taip pat ir nurodyti čia. Daugiau informacijos rasite sekcijoje Kaip nustatyti tekstūrų podėlį.

Didžiausias galimas naujo paveikslėlio dydis

Tai nėra griežtas apribojimas: jeigu bandysite sukurti didesnį naują paveikslėlį, nei šis nurodytas dydis, jūsų bus paprašyta patvirtinti, kad tikrai norite jį sukurti. Tai neleidžia jums atsitiktinai sukurti didesnių paveikslėlių, nei norėjote, dėl kurių programa GIMP gali nulūžti arba laaaaaabai sulėtėėėėėti.

Swap compression

This sets the compression method used for tile data stored in the swap. Compression can both reduce the swap size, and increase its speed, by minimizing input and output. Values are best performance (the default), balanced, and best compression, or none to disable compression altogether.

Number of threads to use

Multi-threading allows making use of multiple cores for processing. Not all features make use of that for the moment. A point of interest is that multi-threading happens through GEGL processing, but also in GIMP core itself, for instance to separate painting from display.

Network Access

Check for updates

When this option is enabled, GIMP will regularly check at start-up if a new version is available. If there is, you will get an alert that you can update. Note that this option requires you to have an internet connection and for GIMP to be allowed access to the internet.

Image Thumbnails

Size of thumbnails

This options allows you to set the size of the thumbnails shown in the File Open dialog (and also saved for possible use by other programs). The options are No thumbnails, Normal (128x128), and Large (256x256).

Didžiausias failų, kurių kuriamos miniatiūros, dydis

Jeigu paveikslėlio failas yra didesnis nei nurodytasis didžiausias galimas dydis, programa GIMP negeneruos jo miniatiūros. Ši parinktis leidžia išvengti labai didelių failų miniatiūrų kūrimo, dėl ko GIMP gali labai sulėtėti.

Document History

Keep record of used files in the Recent Documents list

When checked, files you have opened will be saved in the Document history. You can access the list of files with the Document history dialog from the main menu: FileOpen RecentDocument History.

6.2.2. Kaip nustatyti Tekstūrų podėlį

This section covers the Tile cache size setting under System Resources.

Duomenų apdorojimo ir paveikslėlių manipuliavimo metu programai GIMP prireikia daug pagrindinės atminties. Kuo jos yra daugiau, tuo geriau. Programa GIMP naudoja prieinamus operacinės sistemos atminties išteklius kiek įmanoma efektyviau, siekiant kad naudotojui darbas su paveikslėliais būtų greitas ir patogus. Ta Duomenų atmintis, apdorojimo metu, yra tvarkoma grafinių duomenų buferio blokais, kurie gali būti dviejose skirtingose duomenų atminties formose: lėtame nepašalinamame diske arba greitoje pagrindinėje RAM atmintyje. Programa GIMP verčiau naudoja pastarąją, tačiau kai jos trūksta, likusiems duomenims yra naudojama pirmoji. Šie grafinių duomenų gabalai dažnai yra vadinami „tekstūromis“, o visa ši sistema yra vadinama „tekstūrų podėliu“.

Naudojant mažą tekstūrų podėlio reikšmę GIMP siunčia duomenis į diską labai greitai, beveik nenaudodama prienamos atmintinės vietos bei be rimtos priežasties verčia dirbti diskus. Naudojant per didelę šią reikšmę kitoms programoms bus skiriama mažiau sistemos išteklių, todėl jos turės naudoti mainų srities vietą, dėl ko diskai taip pat turės būti labai naudojami; kai kurios iš jų dėl atmintinės trūkumo netgi gali nulūžti arba pradėti netinkamai veikti.

Kaip pasirinkti Tekstūrų podėlio dydžio reikšmę? Štai keli patarimai ir kelios gudrybės pasirenkant naudotiną reikšmę:

  • Lengviausias metodas yra tiesiog pamiršti apie tai ir tikėtis, kad veikia numatytieji nustatymai. Tai buvo naudotinas būdas, kai kompiuteriai turėjo mažai RAM ir dauguma žmonių su GIMP bandė kurti mažus paveikslėlius, tuo pat metu dar paleidę vieną ar porą kitų programų. Jei norite ko nors lengvo ir naudojate GIMP tik norėdami sukurti ekrano nuotraukas ir logotipus, tai turbūt yra geriausias sprendimas.

  • If you have a modern computer with plenty of memory, setting the Tile Cache to half of your RAM will probably give good performance for GIMP in most situations without depriving other applications. Probably even 3/4 of your RAM would be fine.

  • Pradėkite po truputį keisti šią reikšmę kiekvieną kartą ir stebėkite, kaip programa su kiekvienu padidinimu vis greitėja ir greitėja, tačiau sistema atminties trūkumu nesiskundžiama. Iš anksto įsidėmėkite, kad kartais atminties trūkumas pasirodo staiga, nutraukiant kai kurių programų veikimą, kad būtų atlaisvinta vietos kitoms.

  • Paprasčiausiai apskaičiuokite perspektyvią reikšmę. Galbūt ją vėliau turėsite pakoreguoti, tačiau galbūt naudodami ankstesnius būdus vistiek ją turėjote koreguoti. Bent jau žinosite kas vyksta ir galėsite efektyviausiai panaudoti savo kompiuterį.

Tarkime, kad teikiate pirmenybę paskutiniajai parinkčiai ir norite gauti gerą pradinę reikšmę. Pirmiausia, surinkite duomenis apie savo kompiuterį. Šie duomenys – tai RAM kiekis jūsų kompiuteryje, prieinama operacinės sistemos mainų vieta ir bendra informacija apie diskų, kuriuose saugoma operacinės sistemos mainų sritis ir GIMP mainų aplankas, greitį. Nedarykite nei diskų testų, nei tikrinkite diskų RPM, svarbiausia pamatyti, kurie yra aiškiai greitesni arba lėtesni, o gal visi vienodi. Nustatymų dialogo puslapyje Aplankai galite pakeisti programos GIMP mainų aplanką.

Po to, pažiūrėkite kiek išteklių reikia kitoms programoms, kurias norite paleisti tuo pat metu, kaip ir GIMP. Įjunkite įrankius ir naudodami juos, kažką sukurkite, žinoma, išskyrus GIMP, ir patikrinkite jų naudojimą. Galite naudoti tokias programa kaip free arba top, priklausomai nuo to kokią OS ar aplinką naudojate. Jus domina likusios atminties, įskaitant failų podėlio skaičiai. Šiuolaikinės Unix sistemos laisvos vietos palieka labai mažai, kad būtų galima laikyti didelius failų ir buferių podėlius. Linux komanda free apskaičiuoja už jus: žiūrėkite stulpelyje, kuriame yra žodis free ir eilutė -/+ buffers/cache. Taip pat atkreipkite dėmesį į laisvą mainų srities vietą.

Atėjo laikas sprendimams ir paprastai matematikai. Iš esmės reikia nuspręsti ar tekstūrų podėlį norite visą saugoti tik RAM ar RAM bei operacinės sistemos mainų srityje:

  1. Ar dažnai keičiate programas? Ar dirbate su GIMP ilgą laiką? Jei dirbate su GIMP ilgą laiką, galite apgalvoti laisvą operatyviąją atmintį bei laisvą mainų sritį, kaip prieinama; jei ne, reikia atlikti tolimesnius veiksmus. (Jei nesate dėl to tikri, atlikite toliau nurodytus veiksmus). Jei esate tikri, kad perjungsite programas kas kelias minutes, skaičiuokite tik laisvą operatyviąją atmintį ir pereikite prie paskutinio sprendimo; daugiau nieko nebereikia tikrinti.

  2. Ar operacinės sistemos mainų sistema yra tame pačiame fiziniame diske kaip ir GIMP mainai? Jei taip, pridėkite RAM ir mainų sritį. Kitu atveju pereikite prie kito žingsnelio.

  3. Ar diskas, kuriame yra OS mainų sritis, yra greitesnis, ar to paties greičio, kaip ir diskas, kuriame GIMP mainai? Jei lėtesnis, imkite tik laisvą operatyviąją atmintį; jei greitesnis ar panašus, pridėkite laisvą operatyviąją atmintį ir mainų sritį.

  4. Dabar turite skaičių, tiesiog laisvą operatyviąją atmintį arba laisvą operatyviąją atmintį ir laisvą OS mainų sritį. Dėl saugumo šiek tiek jį sumažinkite ir tai bus Tekstūrų podėlis, kurį pradžiai galite ir naudoti.

Kaip galite matyti, tereikia patikrinti laisvus išteklius ir nuspręsti, ar OS mainų sritį verta naudoti, ar ji daugiau kels problemų negu padės.

Tačiau yra kelios priežastys, dėl kurių galite norėti pakoreguoti šią reikšmę. Paprasčiausia yra tai, kad, pvz., pasikeitė jūsų GIMP naudojimo modelis arba pakeitėte aparatinę įrangą. Tai gali reikšti, kad kai kurios jūsų prielaidos apie tai, kaip jūs naudojate kompiuterį, arba apie jo spartą, yra nebeteisingos. Todėl gali reikti perskaičiuoti šią reikšmę, kur galite gauti panašią reikšmę arba visiškai naują reikšmę.

Kita priežastis pakeisti reikšmę gali būti ta, kai atrodo, kad GIMP dirba per lėtai, o kitos programos greitai: tai reiškia, kad GIMP, galėtų naudoti daugiau atminties neatimant jos iš kitų programų. Iš kitos pusės, jei kitos programos praneša, kad joms nepakanka atminties, turbūt turėtumėte sumažinti programai GIMP rezervuojamų išteklių dydį.

Jei nusprendėte naudoti tik RAM, o GIMP veikia lėtai, galite šiek tiek padidinti šią reikšmę, tačiau niekada neišnaudokite visos laisvos mainų srities. Priešingu atveju, jei naudojate RAM ir mainų sritį, ir jums nepakanka išteklių, tuomet turėtumėte sumažinti programai GIMP rezervuojamą operatyviosios atminties dydį.

Kita gudrybė – padėti Mainų aplanką labai greitame diske arba diske, kuriame nėra didžiosios dalies jūsų naudojamų failų. Taip pat geras būdas paspartinti darbą yra išskaidyti operacinės sistemos mainų failą keliuose diskuose. Ir, žinoma, turėtumėte įsigyti daugiau RAM arba arba nebenaudoti daug programų vienu metu: negalima tikėtis, kad plakato redagavimas kompiuteryje su 16MB atminties bus greitas.

Taip pat galite pažymėti kokius atminties reikalavimus turės paveikslėliai. Kuo didesni paveikslėliai ir atšaukimų skaičius, tuo daugiau reikės išteklių. Tai kitas būdas pasirinkti skaičių, tačiau jis tinkamas tik tada, kai visada dirbate su tos pačios rūšies paveikslėliais, taigi tikrieji reikalavimai nesikeičia. Taip pat yra naudinga žinoti, ar jums reikės daugiau RAM ir (arba) vietos diske.