4.8. Pažymėjimų rengyklė

Komanda Pažymėjimų rengyklė parodo dialogo langą Pažymėjimų rengyklė. Šiame dialogo lange rodomas dabartinio paveikslėlio aktyvus pažymėjimas ir jame galite lengvai pasiekti su pažymėjimu susijusias komandas. Jis nėra skirtas tiesioginiam pažymėjimų redagavimui, tačiau jeigu dirbate su pažymėjimu, yra patogu turėti visas pažymėjimo komandas vienoje vietoje, nes žymiai paprasčiau spustelėti mygtuką, nei ieškoti komandų meniu juostoje. Pažymėjimų rengyklėje taip pat yra kelios sudėtingesnės komandos Pažymėjimas į kontūrą parinktys.

4.8.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the main menu through SelectSelection Editor.

4.8.2. Dialogo lango Pažymėjimų rengyklė aprašymas

Pav. 16.24. Dialogo langas Pažymėjimų rengyklė

Dialogo langas „Pažymėjimų rengyklė“

Mygtukai

Dialogo lange Pažymėjimų rengyklė yra keli mygtukai, kuriuos galite naudoti norėdami lengvai pasiekti pažymėjimo komandas:

Rodymo langas

Rodymo lange pažymėtos paveikslėlio sritys yra baltos, nepažymėtos sritys yra juodos, o dalinai pažymėtos sritys yra pilkų atspalvių. Spustelėjimas šiame lange veikia kaip Pažymėjimas pagal spalvą. Žiūrėkite žemiau pateiktą pavyzdį.

Pav. 16.25. Spustelėjimo Pažymėjimų rengyklės rodymo lange pavyzdys

Spustelėjimo „Pažymėjimų rengyklės“ rodymo lange pavyzdys

Selection Editor window after clicking.

Spustelėjimo „Pažymėjimų rengyklės“ rodymo lange pavyzdys

Image with the resulting selection applied.


4.8.3.  The Selection to Path Advanced Settings dialog

Pav. 16.26. Dialogo langas Sudėtingesni parametrai

Dialogo langas „Sudėtingesni parametrai“

The Selection to Path Advanced Settings dialog, that you get by Shift clicking on the Selection to Path button, contains a number of options, most of which you can set with either a slider bar or a text box. There is also one check box. These options are mostly used by advanced users. They are:

 • Align Threshold: jeigu du galiniai taškai yra arčiau nei ši reikšmė, jie padaromi lygiais.

 • Corner Always Threshold: jeigu taško ir prieš jį bei po jo einančių nurodytas kampas yra mažesnis už šį, tai yra kampas, netgi jeigu jis patenka į taško, turinčio pažesnį kampą, Corner Surround pikselius.

 • Corner Surround: taškų skaičius, pagal kurį nusprendžiama ar taškas yra kampas, ar ne.

 • Corner Threshold: jeigu taškas, prieš jį ir po jo esantys taškai apibrėžia didesnį už šį kampą, tai yra kampas.

 • Error Threshold: Amount of error at which a fitted spline[6] is unacceptable. If any pixel is further away than this from the fitted curve, the algorithm tries again.

 • Filter Alternative Surround: antras gretimų taškų, į kuriuos atsižvelgiama filtruojant, skaičius.

 • Filter Epsilon: jeigu kampai tarp parinkčių Filter Surround ir Filter Alternative Surround sukurtų vektorių skiriasi daugiau nei ši reikšmė, naudoti nurodytą parinktyje Filter Alternative Surround.

 • Filter Iteration Count: originalių duomenų taškų glotninimo operacijų skaičius. Labai padidinus šį skaičių, iki 50 ar panašiai, galima gauti gerokai geresnius rezultatus. Tačiau jeigu nerandama taškų, kurie turėtų būti kampai, ši kreivė ties tuo tašku yra nenuspėjama.

 • Filter Percent: norint sukurti naują tašką, naudoti senąjį tašką ir greta esančius taškus.

 • Filter Secondary Surround: gretimų taškų skaičius, į kurį atsižvelgiama, jeigu Filter Surround taškai apibrėžia tiesią liniją.

 • Filter Surround: šalia esančių taškų skaičius, į kurį atsižvelgiama filtruojant.

 • Keep Knees: šis žymimasis langelis nurodo ar radus kontūrą pašalinti kelį (knee), ar ne.

 • Line Reversion Threshold: jeigu spline yra arčiau tiesios linijos, nei ši reikšmė, ji išlieka tiesi linija, netgi jeigu ji kitu atveju būtų pakeista atgal į kreivę. Ji palyginama su kreivės ilgio kvadratu, taip padidinant trumpesnių kreivių grąžinimo tikimybę.

 • Line Threshold: kiek pikselių (vidutiniškai) spline gali nukrypti nuo jos galinių taškų nurodytos linijos prieš pakeičiant ją į tiesią liniją.

 • Reparametrize Improvement: Jeigu perparametravimas nepadidina atitikimo tiek procentų, algoritmas daugiau nebenaudojamas.

 • Reparametrize Threshold: klaidos dydis, kuriam esant perparametravimas yra beprasmis. Tai nutinka, pavyzdžiui, kai algoritmu bandoma pritaikyti O išorės kontūrą su viena spline. Pradinis pritaikymas nekakankamas, kad Newton-Raphson iteracija jį pagerintų. Gali būti geriau nustatyti atvejus, kai algoritmas neranda jokių kampų.

 • Subdivide Search: kreivės nuotolis procentais nuo blogiausio ieškotino taško geresnei padalinimo vietai.

 • Subdivide Surround: taškų, į kuriuos atsižvelgiama, skaičius, sprendžiant ar nurodytas taškas yra tinkamesnė vieta padalinimui.

 • Subdivide Threshold: kiek pikselių taškas gali skirtis nuo tiesios linijos ir tebebūti tinkamesne vieta padalinimui.

 • Tangent Surround: taškų, kurių ieškoma bet kurioje taško pusėje skaičiuojant tangento tame taške reikšmę.[6] Spline yra matematinis terminas, nurodantis funkciją, apibrėžiančią kreivę naudojant valdymo taškų seką, pavyzdžiui, Bezjė kreivę.

Daugiau informacijos galite rasti Vikipedijoje.