2.3. Kontūrų dialogas

Kontūrų dialogas yra naudojamas valdyti kontūrus, leidžiant juos sukurti, ištrinti, išsaugoti, konvertuoti į ir iš pažymėjimų, ir t. t.

Pav. 15.12. The Paths dialog

The „Paths“ dialog

The Paths dialog is used to manage paths, allowing you to create or delete them, save them, convert them to and from selections, etc.

2.3.1. Activating the Dialog

This dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

 • From the main menu, as WindowsDockable DialogsPaths.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPaths.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Paths dialog from the main menu: WindowsPaths.

2.3.2. Kontūrų dialogo naudojimas

Each path belongs to one image: paths are components of images just like layers. The Paths dialog shows you a list of all paths belonging to the currently active image: switching images causes the dialog to show a different list of paths. In multi-window mode, you can show the name of the active image at the top of the dock by choosing Show Image Selection from the Tab menu.

If you are familiar with the Layers dialog, you have a head start, because the Paths dialog is in several ways similar.

At the top, there are two Lock icons:

Lock Path

A path icon tells us whether editing the current path is locked (disabled) or not. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

[Pastaba] Pastaba

Until GIMP 2.10.32 this was called Lock Path Strokes. That name was considered ambiguous, because the term strokes is also used for stroking lines along a path, which this option does not change.

Lock Path Position

A cross with arrows icon tells us whether the current path position is locked (disabled) or not. When the path position is locked, the path can't be moved. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

The Paths dialog itself shows a list of all paths that exist in the image, with four items for each path:

Kontūro matomumas

An open eye icon if the path is visible, or a blank space if it is not. Visible means that a trace of the path is drawn on the image display. The path is not actually shown in the image pixel data unless it has been stroked or otherwise rendered. Clicking in the eye-symbol-space toggles the visibility of the path.

Grandininiai kontūrai

Akies simbolio vietos dešinėje yra rodomas grandinės simbolis, jeigu kontūras yra užrakintas transformavimui, arba jis nerodomas, jeigu kontūras nėra užrakintas transformavimui. Užrakintas transformavimui reiškia, kad suformuojamas elementų (sluoksnių, kanalų ir t. t.), kurie pritaikius vienam iš jų transformavimo operaciją yra taip pat transformuojami visi, rinkinį. Spustelėjus grandinės simbolio vietą perjungiama kontūro užrakinimo transformavimui būseną.

Peržiūros paveikslėlis

Maža peržiūros piktograma, rodanti kontūro eskizą. Jeigu šią piktogramą spustelėsite ir vilksite į paveikslėlį, tame paveikslėlyje bus sukurta šio kontūro kopija.

Kontūro pavadinimas

The name of the path, which must be unique within the image. Double-clicking on the name will allow you to edit it. If the name you create already exists, a number will be appended (e.g., #1) to make it unique.

Jeigu sąrašas yra ne tuščias, bet kuriuo metu vienas iš jame esančių elementų yra paveikslėlio aktyviu kontūru, kuris bus veikiamas jūsų atliekamų operacijų, naudojantis dialogo meniu arba apačioje esančiais mygtukais: sąraše aktyvus kontūras yra paryškintas. Spustelėjus bet kurį šių įrašų jis bus padarytas aktyviu kontūrus.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus bet kurį sąrašo įrašą parodomas Kontūrų meniu. Kontūrų meniu taip pat galite pasiekti dialogo Kortelės meniu.

2.3.3. Mygtukai

Vusu Kontūrų dialogo apačioje esantys mygtukai atitinka Kontūrų meniu (pasiekiamo dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus kontūrų sąrašo įrašą) įrašus, tačiau kai kurie iš jų turi papildomas parinktis, prieinamas mygtuko spustelėjimo metu laikant nuspaudus modifikavimo klavišus.

Naujas kontūras

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Pakelti kontūrą

See Raise Path. Holding down Shift moves the path to the top of the list.

Nuleisti kontūrą

See Lower Path. Holding down Shift moves the path to the bottom of the list.

Duplicate Paths

See Duplicate Paths.

Paths to Selection

Converts paths into a selection; see Paths to Selection for a full explanation. You can use modifier keys to set the way the new selection interacts with the existing selection:

Modifikatoriai Veiksmas
Nėra Pakeisti esamą pažymėjimą
Shift Pridėti prie pažymėjimo
Ctrl Atimti iš pažymėjimo
Shift+Ctrl Sankirta su pažymėjimu.
Pažymėjimas į kontūrą

Holding down Shift brings up the Advanced Options dialog, which probably is only useful to GIMP developers.

Paint along the paths

See Stroke Paths. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Paths dialog.

Ištrinti kontūrą

Delete Path deletes the currently selected path.

2.3.4. Pomeniu Kontūrai

Pav. 15.13. Pomeniu Kontūrai

Pomeniu „Kontūrai“

Kontūrų meniu galima gauti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus Kontūrų dialoge esančiame sąraše esantį kontūro įrašą arba Kontūrų dialogo Kortelės meniu pasirinkus viršutinį įrašą („Kontūrų meniu“). Šis meniu suteikia prieigą prie daugumos kontūrus veikiančių operacijų.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Keisti kontūro savybes

Pasirinkus Keisti kontūro savybes atveriamas mažas dialogas, leidžiantis pakeisti kontūro pavadinimą. Tą taip pat galite padaryti du kartus spustelėję Kontūrų dialoge esančiame sąraše esantį pavadinimą.

Color Tag

Color Tag brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected path.

Naujas kontūras

Pasirinkus Naujas kontūras sukuriamas naujas kontūras, įtraukiamas į Kontūrų dialoge esantį sąrašą ir padaromas aktyviu paveikslėlio kontūru. Parodomas dialogas, kuriame galite nurodyti kontūro pavadinimą. Naujas kontūras sukuriamas be prieraišų taškų, todėl prieš galint jį naudoti reikia Kontūrų įrankiu juos sukurti.

Pakelti kontūrą

Pasirinkus Pakelti kontūrą kontūras Kontūrų dialoge esančiame sąraše perkeliamas vienu lygiu aukščiau. Kontūro pozicija sąraše neturi jokio funkcinės svarbos, todėl ši funkcija yra tik dėl patogumo.

Nuleisti kontūrą

Pasirinkus Nuleisti kontūrą kontūras Kontūrų dialoge esančiame sąraše nuleidžiamas vienu lygiu. Kontūro pozicija sąraše neturi jokio funkcinės svarbos, todėl ši funkcija yra tik dėl patogumo.

Sukurti kontūro kopiją

Duplicate Path creates a copy of the active path, assigns it a unique name, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. The copy will be visible only if the original path was visible.

Ištrinti kontūrą

Ištrinti kontūrą ištrina dabartinį pasirinktą kontūrą.

Sujungti matomus kontūrus

Pasirinkus Sujungti matomus kontūrus pasirenkami visi paveikslėlyje matomi kontūrai (t. y. visi, šalia kurių Kontūrų dialoge rodomas atmerktos akies simbolis, ir paverčia juos vieno kontūro komponentais. Tai gali būti patogu, jeigu norite juos visus apvesti tuo pačiu būdu, ir t. t.

Paths to Selection; Add Paths to Selection; Subtract Paths from Selection; Intersect Paths with Selection

These commands all convert the active paths into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Paths to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The marching ants for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Pažymėjimas į kontūrą

Šią operaciją galite pasiekti keliais būdais:

 • From the main menu, as SelectTo Path

 • Kontūrų dialogo meniu: Pažymėjimas į kontūrą.

 • From the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog.

Selection to Path creates a new path from the image's selection. In most cases the resulting path will closely follow the marching ants of the selection, but the correspondence will not usually be perfect.

Converting a two-dimensional selection mask into a one-dimensional path involves some rather tricky algorithms: you can alter the way it is done using the Advanced Options, which are accessed by holding down the Shift key while pressing the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog. This brings up the Advanced Options dialog, which allows you to set 20 different options and variables, all with cryptic names. The Advanced Options are really intended for developers only, and help with them goes beyond the scope of this documentation. Generally speaking, Selection to Path will do what you expect it to, and you don't need to worry about how it is done (unless you want to).

Fill Paths

Šią operaciją galite pasiekti keliais būdais:

 • From the main menu, as EditFill Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Fill Paths….

 • From the Fill Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Path fills all areas delimited by the path with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Path for more information.

Stroke Paths…

Šią operaciją galite pasiekti keliais būdais:

 • From the main menu, as EditStroke Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Stroke Paths….

 • From the Paint along the path button at the bottom of the Paths dialog.

 • From the Stroke Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Path renders the active path on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Path and Stroking for more information.

Copy Paths

Copy Paths copies the active path to the Paths Clipboard, enabling you to paste it into a different image.

[Patarimas] Patarimas

Jūs taip pat galite kontūrą nukopijuoti ir įdėti nuvilkdami jo piktogramą iš Kontūrų įrankio į paskirties paveikslėlį.

[Pastaba] Pastaba

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Įdėti kontūrą

Paste Path creates a new path from the contents of the Path Clipboard, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. If no path has previously been copied into the clipboard, the menu entry will be disabled.

Export Paths

Export Paths… allows you to save a path to a file: it pops up a file save dialog that allows you to specify the file name and location. You can later add this path to any GIMP image using the Import Path command. The format used for saving paths is SVG: this means that vector-graphics programs such as Sodipodi or Inkscape will also be able to import the paths you save. See the Paths section for more information on SVG files and how they relate to GIMP paths.

Importuoti kontūrą

Import Path… creates a new path from an SVG file: it pops up a file chooser dialog that allows you to navigate to the file. See the Paths section for information on SVG files and how they relate to GIMP paths.