3.4. Užpildymo įrankis

This tool fills a selection with the current foreground color. If you Ctrl+click and use the Bucket tool, it will use the background color instead. Depending on how the tool options are set, the Bucket Fill tool will either fill the entire selection, or only parts whose colors are similar to the point you click on. The tool options also affect the way transparency is handled.

The amount of fill depends on what Fill Threshold you have specified. The fill threshold determines how far the fill will spread (similar to the way in which the Fuzzy Select tool works). The fill starts at the point where you click and spreads outward until the color or alpha value becomes too different.

Kai užpildote objektus, esančius permatomame sluoksnyje (pvz., raides teksto sluoksnyje), kita spalva nei anksčiau, gali būti, kad senos spalvos rėmelis visa dar supa šiuos objektus. Taip yra dėl mažo užpildymo slenksčio Užpildymo įrankio parinkčių dialoge. Naudojant mažą slenkstį, Užpildymo įrankis neužpildys pusiau permatomų pikselių ir jie išsiskirs iš užpildo, kadangi išliko originali jų spalva.

Jeigu norite užpildyti visiškai permatomas sritis, reikia spustelėti dešinįjį pelės mygtuką, pasirinkti Žymėjimas → Viskas ir įsitikinti, kad nepažymėtas to sluoksnio parinktis Užrakinti (sluoksnių dialoge). Jeigu ši parinktis pažymėta, bus užpildytos tik nepermatomos sluoksnio vietos.

3.4.1. Įrankio aktyvavimas

There are different possibilities to activate the tool:

 • From the main menu: ToolsPaint ToolsBucket Fill.

 • By clicking the tool icon in the Toolbox.

 • By pressing the Shift+B keyboard shortcut.

3.4.2. Modifikavimo klavišai

 • Ctrl, similarly to paint tools, allows you to pick surrounding colors on canvas without having to switch to Color Picker tool.

 • perjungia tarp parinkčių Užpildyti panašias spalvas ir Užpildyti visą pažymėjimą.

 • Alt toggles Fill type between FG and BG colors.

3.4.3. Parinktys

Pav. 14.51. Užpildymo įrankio parinktys

„Užpildymo įrankio“ parinktys

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Veiksena; Nepermatomumas

Informaciją apie visiems piešimo įrankiams bendras parinktis galite rasti sekcijoje Piešimo įrankiai. Čia aprašytos tik šiam įrankiui būdingos parinktys.

Užpildymo tipas

Programoje GIMP yra trijų tipų užpildymas:

Užpildymas priekinio plano spalva

nustato užpildo spalvą į dabar pasirinktą priekinio plano spalvą.

Užpildymas fono spalva

nustato užpildo spalvą į dabar pasirinktą fono spalvą.

Užpildymas raštu

nustato užpildo spalvą į dabar pasirinktą raštą. Naudotiną raštą galite pasirinkti išskleidžiamame sąraše.

Šiame išskleidžiamame sąraše galite pasirinkti kitai užpildymo operacijai naudotiną raštą. Sąrašo peteikties būdas valdomas parinkiklio apačioje esančiais keturiais mygtukais.

Veikiama sritis
 • Fill whole selection makes GIMP fill a pre-existent selection or the whole layer. A quicker approach to do the same thing could be to click and drag the foreground, background or pattern color, leaving it onto the selection. Also, pressing Ctrl key allows you to pick a color on the image as foreground color.

 • Fill similar colors: this is the default setting: the tool fills the area with a color near the pixel onto you have clicked. The color similarity is defined by options in Finding Similar Colors. Click and drag to fill.

 • Fill by line art detection:This is a new algorithm in GIMP-2.10.10 allowing you to fill areas surrounded by line arts, trying to leave no unfilled pixels near the lines, and closing potential zones.

  Line art detection is also known as Smart Colorization. The author describes clearly problems he met in https://girinstud.io/news/2019/02/smart-colorization-in-gimp/. Options are described below.

Panašių spalvų paieška

These options appear when the Fill similar colors option is checked:

 • Parinktis Užpildyti permatomas sritis suteikia galimybę užpildyti mažo nepermatomumo sritis.

 • Parinktis Sujungtas mėginys perjungia mėginio paėmimą iš visų sluoksnių. Jeigu ši parinktis įjungta, galima užpildyti žemiau esantį sluoksnį, nors slenksčio tikrinimui naudojama spalvos informacija yra aukščiau esančiame. Paprasčiausiai pasirinkite apatinį lygį ir įsitikinkite, kad aukščiau esantis sluoksnis yra matomas spalvų įvertinimui.

 • To understand what diagonal neighbors are, please refer to Diagonal-neighbors> in Fuzzy Select tool.

 • Please refer to Antialiasing in Glossary.

 • The Threshold slider sets the level at which color weights are measured for fill boundaries. A higher setting will fill more of a multi colored image and conversely, a lower setting will fill less area.

 • With the Fill by option you can choose which component of the image GIMP shall use to calculate the similarity and to determine the borders of filling.

  The components you can choose from are Composite, Red, Green, Blue, Alpha, HSV Hue, HSV Saturation, HSV Value, LCh Lightness, LCh Chroma, LCh Hue,

  Paaiškinti šios parinkties veikimą – nelengva. Tarkime, kad pasirinkote raudoną kanalą. Jums spustelėjus bet kurį pikselį, ieškoma į spustelėto pikselio raudoną kanalą panašių gretimų pikselių, atsižvelgiant į pasirinktą slenkstį. Pavyzdžiui:

  Pradinis paveikslėlis: trys grynų spalvų gradientų juostos. Raudona (255;0;0), žalia (0;255;0), mėlyna (0;0;255). Ketiname naudodami užpildymo įrankį užpildyti purpurine spalva nustačius slenksčio reikšmę į 15.

  1-as paveikslėlis: Užpildyti su = Mišinys. Paeiliui spustelėjome visas tris spalvų juostas. Kiekviena juosta užpildyta atsižvelgiant į nustatytą slenksčio reikšmę.

  2-as paveikslėlis: Užpildyti su = Raudona. Spustelėjome raudonają juostą. Įrankis ieško gretimų pikselių, kurių raudonųjų kanalų reikšmė, atsižvelgiant į slenkstį, yra panaši. Šį kriterijų atitinka tik nedidelė sritis. Žaliojoje ir mėlynojoje juostose pikselių raudonojo kanalo reikšmė yra 0, t. y. labai skiriasi nuo spustelėto pikselio raudonojo kanalo reikšmės ir todėl spalva iki jų neišplečiama.

  3-as paveikslėlis: Užpildyti su = Raudona. Buvo spustelėta žalioji juosta. Spustelėto pikselio raudonojo kanalo reikšmė – 0. Visų žaliosios ir mėlynosios juostos pikselių raudonojo kanalo reikšmė – tokia pati (0), todėl jie visi nuspalvinti.

  Pav. 14.52. Užpildyti su pavyzdys

  „Užpildyti su“ pavyzdys

  Pradinis paveikslėlis

  „Užpildyti su“ pavyzdys

  1-as paveikslėlis

  „Užpildyti su“ pavyzdys

  2-as paveikslėlis

  „Užpildyti su“ pavyzdys

  3-as paveikslėlis


Line Art Detection options

Pav. 14.53. Fill by line art detection example

„Fill by line art detection“ example
„Fill by line art detection“ example

Bucket fill tool applied by click-and-drag with default options. They don't well fit this image, especially on eyebrows that are almost wiped off.


 • Source: by default, information for line art computation is taken from all visible layers; you can choose another source:

 • Fill transparent areas: fills completely transparent regions.

 • Feather edges: feathers fill edges.

 • Maximum growing size: maximum number of pixels grown under the line art. Increasing this value makes lines thinner.

  To improve eyebrows in the example, Maximum growing size is reduced to 1.

 • Line art detection threshold: threshold to detect contour (higher values will detect more pixels).

 • Maximum gap length : maximum gap (in pixels) in line art which can be closed.

3.4.4. Nelygių kraštų pažymėtos srities užpildymas

Pakartotinai spustelint nelygių kraštų pažymėtoje srityje, tie kraštai užpildomi palaipsniui:

Pav. 14.54. Užpildyti nelygių kraštų pažymėtą sritį pavyzdys

„Užpildyti nelygių kraštų pažymėtą sritį“ pavyzdys

Pradinis paveikslėlis

„Užpildyti nelygių kraštų pažymėtą sritį“ pavyzdys

3 kartus spustelėjus užpildymo įrankiu