3.5. Gradientas

This tool fills the selected area with a gradient from the foreground and background colors by default, but there are many options. To make a gradient, drag the cursor in the direction you want the gradient to go and you release the mouse button when you feel you have the right position and size of your gradient. The softness of the gradient depends on how far you drag the cursor. The shorter the drag distance, the sharper it will be.

If you click and drag outside the selection, only a part of the gradient will appear in the selection.

Šiuo įrankiu galite padaryti daugybę dalykų, jo galimybės iš pradžių gali atrodyti neišsemiamos. Dvi svarbiausios jo parinktys – tai Gradientas ir Forma. Spustelėjus įrankio parinktyse esantį mygtuką Gradientas, atveriamas Gradiento pasirinkimo langas, leidžiantis pasirinkti įvairius kartu su programa GIMP platinamus gradientus; taip pat galite sukurti ir išsaugoti savo gradientus. Daugiau informacijos apie gradientus galite rasti sekcijose Skyrius 10, „Gradientai“ ir Skyrius 3.5, „Gradientų dialogas“.

Meniu Forma yra 11 parinkčių: Linijinis, Linijinis dvikryptis, Radialinis, Kvadratinis, Kūginis (simetriškas), Kūginis (asimetriškas), Forminis (kampinis), Forminis (sferinis), Forminis (įdubęs), Spiralinis (pagal laikrodžio rodyklę) ir Spiralinis (prieš laikrodžio rodyklę); žemiau jos aprašytos išsamiau. Įdomiausios yra forminės parinktys: naudojant jas gradientas kuriamas atsižvelgiant į pažymėjimo ribų formą, kad ir kokia sudėtinga ji yra. Skirtingai nei kitų formų, forminių gradientų neįtakoja jūsų brėžiamos linijos ilgis arba kryptis: kaip ir kuriant visų kitų formų gradientus, reikia spustelėti pažymėjimo viduje ir pajudinti pelę, tačiau forminis gradientas visada atrodo taip pat, nepriklausomai nuo to, kur spustelėjama ir kaip judinama pelė.

[Patarimas] Patarimas

Išbandykite meniu Veiksena esančią parinktį Skirtumas: atliekant tą pačią operaciją (netgi naudojant visišką nepermatomumą) gausite nuostabius sukūrinius raštus, besikeičiančius ir prisidedančius kiekvieną kartą velkant žymiklį.

3.5.1. Įrankio aktyvavimas

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsGradient.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the G keyboard shortcut.

3.5.2. Parinktys

Pav. 14.55. The Gradient tool dialog

The Gradient tool dialog

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Veiksena; Nepermatomumas
See the Common Paint Tool Options for a description of tool options that apply to many or all paint tools.
Gradientas

A variety of gradient patterns can be selected from the drop-down list. The tool causes a shading pattern that transitions from foreground to background color or introduces others colors, in the direction the user determines by drawing a line in the image. For the purposes of drawing the gradient, clicking on the Reverse reverses the gradient direction with the effect, for instance, of swapping the foreground and background colors.

On the right hand, a button to open the Gradient Editor dialog.

Blend Color Space
  • Perceptual RGB: When this option is chosen, the Blend Color Space is sRGB. This is the default.

  • Linear RGB: When this option is chosen, the Blend Color Space is linearized sRGB (defined by the sRGB primaries and a linear tone reproduction curve). This results in gradients that resemble the physical behavior of light. This option should be used if the color, as measured with a colorimeter, should change linearly with the distance from the color stops within the gradient.

  • CIE Lab: When this option is chosen, the Blend Color Space is CIE L*a*b*. This perceptionally uniform color space is used to model human perception of color blending.

Forma

GIMP provides 11 shapes, which can be selected from the drop-down list. Details on each of the shapes are given below.

Pav. 14.56. Gradientų formų pavyzdžiai

Gradientų formų pavyzdžiai

Linijinis

Gradientų formų pavyzdžiai

Linijinis dvikryptis

Gradientų formų pavyzdžiai

Radialinis


Linijinis

Linijinis gradientas prasideda priekinio plano spalva brėžiamos linijos pradžios taške ir tiesiškai pereina į fono spalvą pabaigos taške.

Linijinis dvikryptis

Linijinis dvikryptis gradientas kinta nuo pradžios taško į abi puses, nubrėžtos linijos nurodytu atstumu. Ji naudinga, pvz., norint sukurti cilindro išvaizdą.

Radialinis

Tai yra skritulio formos gradientas, kurio centre yra priekinio plano spalva, o fono – išorėje. Gaunama sferos išvaizda be tiesioginio apšvietimo.

Kvadratinis; Forminis

Pav. 14.57. Kvadrato formos gradientų pavyzdžiai

Kvadrato formos gradientų pavyzdžiai

Kvadratas

Kvadrato formos gradientų pavyzdžiai

Forminis (kampinis)

Kvadrato formos gradientų pavyzdžiai

Forminis (sferinis)

Kvadrato formos gradientų pavyzdžiai

Forminis (įdubęs)


Yra keturios šiek tiek besiskiriančios kvadratinės gradiento formos: Kvadratinis, Forminis (kampinis), Forminis (sferinis) ir Forminis (įdubęs). Jų visų kvadrato, kurio centras yra brėžiamos linijos pradžioje, o pusiauįstrižainė yra nubrėžtos linijos ilgis, centre yra priekinio plano spalva. Šios keturios parinktys skirtingu būdu skaičiuoja gradientą; geriausiai pamatysite jų skirtumus eksperimentuodami.

Kūginis (simetriškas); Kūginis (asimetriškas)

Pav. 14.58. Kūginių gradientų pavyzdžiai

Kūginių gradientų pavyzdžiai

Kūginis (simetriškas)

Kūginių gradientų pavyzdžiai

Kūginis (asimetriškas)


Naudojant Kūginį (simetrišką) gradientą atrodo lyg žiūrėtumėte į kūgio viršūnę, kuri atrodo lyg apšviesta nubrėžtos linijos kryptimi fono spalvos šviesa.

Kūginis (asimetriškas) yra panašus į Kūginį (simetrišką), išskyrus tai, kad „kūgio“ linijos brėžimo vietoje yra briauną.

Spiralinis (pagal laikrodžio rodyklę); Spiralinis (prieš laikrodžio rodyklę)

Pav. 14.59. Spiralinių gradientų pavyzdžiai

Spiralinių gradientų pavyzdžiai

Spiralinis (pagal laikrodžio rodyklę)

Spiralinių gradientų pavyzdžiai

Spiralinis (prieš laikrodžio rodyklę)


Spiralinius gradientus sudaro spiralės, kurių pasikartojimo vijų plotį nurodo brėžiamos linijos ilgis.

Repeat
  • None (extend) as default.

  • None (truncate): areas before and after endpoints are truncated.

  • Sawtooth wave: the Sawtooth pattern is achieved by beginning with the foreground, transitioning to the background, then starting over with the foreground.

  • Triangular wave: starts with the foreground, transitions to the background, then transitions back to the foreground.

Poslinkis

Parinkties Poslinkis reikšmė leidžia padidinti gradiento nuolydį. Ji nurodo kaip toli prasidės gradientas nuo spustelėto pradžios taško. Forminiams gradientams ši parinktis neturi jokio poveikio.

Pav. 14.60. Įrankis Perėjimas: poslinkio pavyzdys

Įrankis „Perėjimas“: poslinkio pavyzdys

Viršus, Poslinkis = 0 ; Apačia, Poslinkis = 50%


Smulkinimas

Dithering is explained in the Glossary

Pritaikoma papildoma imtis

This is a more sophisticated means of smoothing the "jagged" effect of a sharp transition of color along a slanted or curved line. To find out what works best in your case, you will have to test this yourself.

Instant mode
[Įspėjimas] Įspėjimas

The option must be activated (with Shift also) before starting drawing gradient.

When this option is checked, the gradient line disappears as soon as you release the mouse button. You can't edit color stops before applying the gradient fill.

Modify active gradient

When this option is checked, the custom gradient is not created automatically and must be created manually. The option can be activated before starting drawing gradient or if the active gradient is not the custom gradient. Allows changing user-writable gradients directly rather than creating copies of them.

3.5.3. Editing Gradient

On-canvas editing

All the Gradient Editor dialog features are available directly on canvas. You can create and delete color stops, select and shift them, assign colors to color stops, change blending and coloring for segments between color stops, create color stops from midpoints.

Select a gradient in the gradient dialog. Click and drag on canvas. A line is drawn and the gradient is displayed. You can edit this gradient by moving the mouse pointer on this line. As soon as you try to edit gradient, GIMP creates a custom gradient, which is a copy of the selected gradient. It becomes the active gradient and will be preserved across sessions. Here, we use the Abstract3 gradient.

The Abstract3 gradient, with endpoints

At both ends of the line, you can see a Start endpoint and an End endpoint. Click and drag an endpoint (the mouse pointer is accompanied with a moving cross) to move it where you want on your screen. A small window appears showing data about the selected endpoint: the position of the mouse (coordinate origin is the upper left corner of image or selection), the starting (left) and the ending (right) color of the gradient.

End point moved

[Pastaba] Pastaba

In you only move endpoints, the custom gradient is not created yet.

On the line, you can see several small squares. These are Stops that divide gradient into segments. You can edit segments separately. Click and drag stops to move them (the active endpoint takes a yellow color). As soon as you move a stop, the custom gradient is created. The small data window shows a button that allow you to remove the active stop.

Stop point moved and data window

If you move the mouse pointer on the line, a Midpoint shows up. Then, the small data window has two buttons: to create a new stop at midpoint, and to center midpoint.

For Stops and Midpoints, Position refers to the gradient line: 0 is start endpoint, 100 is end endpoint.

Blending: you can change the blending mode between two stops, using the drop-down list. The Step option creates a hard-edge transition between the two adjacent color stops at the midpoint.

Pav. 14.61. Step option example

„Step“ option example

Original gradient

„Step“ option example

Step applied at Midpoint2


Changing color: in stop and end data windows, you have color buttons with a drop-down list. The default option is Fixed; this means that color choice will be independent from foreground and background colors. Click on a color button to open a color selector.

Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Klavišas Ctrl naudojamas norint sukurti tiesias linijas, suvaržytas iki 15 laipsnių kampų.

Alt or Ctrl+Alt to move the whole line.

The Gradient Editor

The Gradient Editor still exists: Skyrius 3.5.3, „Gradientų rengyklė“.