5.25. Rodyti liniuotes

Komanda Rodyti liniuotes įjungia ir išjungia liniuočių rodymą. Gali būti naudinga jas išjungti, jeigu dirbate naudodami viso ekrano veikseną.

Numatytąsias liniuotes galite nustatyti dialoge Paveikslėlio lango išvaizda.

5.25.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Rulers,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Shift+Ctrl+R.