5. Meniu Rodymas

5.1. Įvadas į meniu Rodymas

Pav. 16.42. Meniu Rodymas turinys

Meniu Rodymas turinys

Šioje sekcijoje aprašomas meniu Rodymas, kuriame yra komandos, įtakojančios paveikslėlio ir įvairių sąsajos elementų matomumą arba išvaizdą.

[Pastaba] Pastaba

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.