2.4. Bestand openen…

Met de opdracht Openen… wordt een dialoogvenster geactiveerd waarmee u een bestaande afbeelding vanaf uw harde schijf of een extern medium kunt laden. Zie de volgende opdrachten (Paragraaf 2.5, “Openen als lagen…” enz.) voor alternatieve manieren om bestanden te openen.

2.4.1. Activating the Dialog

 • U kunt het dialoogvenster Openen openen vanuit het menu via: BestandOpenen….

 • U kunt dit dialoogvenster ook openen met de sneltoets Ctrl+O.

2.4.2. Bestanden zoeken

Afbeelding 16.11. Het dialoogvenster Afbeelding openen

Het dialoogvenster Afbeelding openen

This file browser should look familiar when you have worked with files before. We will explain the details of this dialog below.

 1. The Type a file name button toggles the visibility of the Location text box. By default this is hidden.

  De toetscombinatie Ctrl+L heeft dezelfde werking als deze knop.

  [Opmerking] Opmerking

  When Search or Recently Used is selected in the Places list, it is not possible to show the Location text box. You will have to select another item from that list first.

 2. In het tekstvak Locatie kunt u een pad naar een afbeeldingsbestand typen. Als u geen pad typt, wordt de naam van het geselecteerde bestand weergegeven. U kunt ook de eerste letters van de naam typen: deze wordt automatisch aangevuld en er verschijnt een lijst met bestandsnamen die met deze letters beginnen.

  Wanneer u naar een bestand of map zoekt met behulp van de functie Zoeken (zie hieronder, item 4), verandert het label in Zoeken en kunt u de naam in dit tekstvak invoeren.

 3. Het pad naar de huidige map wordt hier weergegeven. U kunt hiermee naar een andere map navigeren door op het gewenste deel te klikken.

 4. With Search you can look for a file or directory, even if you don't know the exact name. Click on Search, type a file name or even just a part of a name in the search box, and press Enter. The file display area (7) will then list all files and directories of your home directory (user directory on Windows) with names containing the text you searched for. Unfortunately you can't restrict the results to files of a specified type (10).

  Onlangs gebruikt toont de lijst met bestanden die u onlangs hebt geopend.

 5. This area gives you access to your main folders and your storage devices.

 6. This part of the list shows the folders that you have bookmarked. You can add bookmarks by using the + (see 9), or the Add to Bookmarks option that is shown when you right-click a folder in the central panel.

  You can remove a bookmark by clicking the -, or the Remove option that is shown when you right click on a bookmark. This right click menu can also be used to Rename the bookmark.

 7. De inhoud van de geselecteerde map wordt hier weergegeven. Wijzig uw huidige map door te dubbelklikken op een map in dit paneel. Selecteer een bestand met een enkele klik met de linkermuisknop. U kunt vervolgens het door u geselecteerde bestand openen door op de knop Openen te klikken. Een dubbele linkerklik opent het bestand direct. Houd er rekening mee dat u alleen afbeeldingsbestanden kunt openen.

  Als u met de rechtermuisknop op een mapnaam klikt, wordt een contextmenu geopend:

  Het contextmenu van de map
 8. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het venster Voorbeeld. Als het een afbeelding is die is gemaakt door GIMP, worden bestandsgrootte, resolutie en afbeeldingssamenstelling weergegeven onder het voorbeeldvenster.

  [Tip] Tip

  If your image has been modified by another program, you can click on the Preview window to update the preview thumbnail.

 9. Door op de knop + te klikken, voegt u de geselecteerde map toe aan uw bladwijzers.

  Door op - te klikken, verwijdert u de geselecteerde bladwijzer uit de lijst.

 10. Select File Type can be used to explicitly set the image file format. In general you don't need to worry about this, because in most cases GIMP can determine the file type automatically.

  The default is Automatically Detected, which causes GIMP to try to automatically detect the correct format.

  In enkele uitzonderlijke gevallen waarbij noch de bestandsextensie, noch de interne informatie in het bestand voldoende zijn om GIMP het bestandstype te vertellen, kunt u dit instellen door het in de lijst te selecteren.

2.4.3. Importing an image with a color profile

Afbeelding 16.12. The Convert to RGB Working Space Dialog

The Convert to RGB Working Space Dialog

When you open a non XCF image that has a color profile attached to it, GIMP will open a dialog asking you whether you want to convert it to GIMP's inbuilt sRGB color profile, or to keep the original profile.

Using either choice is fine since GIMP will do profile conversion in the background when needed. If you want GIMP to stop asking you this question then check the Don't ask me again. If you change your mind you can always restore the question by going into Preferences, Color Management, Policies, File Open behaviour.