2.4. Fitxer obert...

L'ordre Obre... activa el diàleg Obre la imatge que permet seleccionar una imatge per carregar des del disc dur o un dispositiu extern.

Per a altres maneres d'obrir fitxers, vegeu les ordres descrites a les pàgines següents (Secció 2.5, «Obre com a capes...», etc.).