2.4. Άνοιγμα…

Η εντολή Άνοιγμα… ενεργοποιεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα εικόνας που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εικόνα που θα φορτωθεί από τον σκληρό σας δίσκο ή μια εξωτερική συσκευή.

Για άλλους τρόπους ανοίγματος αρχείων, δείτε τις εντολές που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες (Τμήμα 2.5, «Άνοιγμα ως στρώσεις…» κλπ.).