6.25. Zichtbare lagen samenvoegen

De opdracht Zichtbare lagen samenvoegen voegt de zichtbare lagen samen tot één enkele laag. Zichtbare lagen zijn de lagen die in het dialoogvenster Lagen worden aangegeven met een oog-pictogram.

[Opmerking] Opmerking

Met dit commando verdwijnen de oorspronkelijke zichtbare lagen. Met de opdracht Nieuw van zichtbaar wordt een nieuwe laag boven aan de stapel gemaakt en blijven de oorspronkelijke zichtbare lagen behouden.

6.25.1. De opdracht uitvoeren

  • You can access this command from the main menu through ImageMerge Visible Layers…,

  • of door de sneltoets Ctrl+M te gebruiken.

6.25.2. Beschrijving van het dialoogvenster Opties voor het samenvoegen van lagen

Afbeelding 16.72. Het dialoogvenster Opties voor het samenvoegen van lagen

Het dialoogvenster “Opties voor het samenvoegen van lagen”

De laatste, samengevoegde laag moet zijn:

Zichtbare lagen zijn de lagen die zijn gemarkeerd met een oog-pictogram in het dialoogvenster Lagen.

  • Zo nodig uitgevouwen: de laatste laag is groot genoeg om alle samengevoegde lagen te bevatten. Houd er rekening mee dat een laag in GIMP groter kan zijn dan de afbeelding.

  • Geknipt naar afbeelding: de laatste laag is even groot als de afbeelding. Onthoud dat lagen in GIMP groter kunnen zijn dan de afbeelding zelf. Alle lagen in de afbeelding die groter zijn dan de afbeelding worden door deze optie bijgesneden.

  • Geknipt tot onderste laag: de laatste laag is even groot als de onderste laag. Als de onderste laag kleiner is dan sommige van de zichtbare lagen, wordt de laatste laag bijgesneden en bijgesneden tot de grootte en positie van de onderste laag.

Alleen samenvoegen binnen actieve groep

Deze zelfverklarende optie is ingeschakeld als er een lagengroep bestaat.

Onzichtbare lagen weggooien

Als deze optie is aangevinkt, worden niet-zichtbare lagen uit de lagenstapel verwijderd.

Afbeelding 16.73. Voorbeeld van Zichtbare lagen samenvoegen

Voorbeeld van “Zichtbare lagen samenvoegen”

Drie lagen; twee zijn zichtbaar

Voorbeeld van “Zichtbare lagen samenvoegen”

Onzichtbare lagen weggooien niet aangevinkt

Voorbeeld van “Zichtbare lagen samenvoegen”

Onzichtbare lagen weggooien aangevinkt