5. Groepen van Lagen

Met laaggroepen kunt u lagen groeperen in een hiërarchische structuur. Dit maakt het gemakkelijker om uw project te beheren als u veel lagen hebt.

Nieuwe Laaggroep

U kunt een laaggroep maken door op de knop Nieuwe laaggroep onder aan het dialoogvenster Lagen te klikken, met de menuopdracht Laagnieuwe laaggroep of via het contextmenu van het dialoogvenster Lagen.

Dan krijgt u een nieuwe lege groep pal boven de huidige laag. Geef hem een duidelijke naam. Om de naam te veranderen kunt u F2 indrukken of dubbelklikken op de naam of menuoptie Laagattributen Bewerken kiezen in het context menu van de Lagen dialoog.

U kunt allerlei laaggroepen maken en u kunt de ene groep in een andere opnemen.

Lagen aan de laaggroep toevoegen

U kunt de bestaande lagen slepen met de muis door het laag-pictogram op te pakken en op de laaggroep te slepen.

[Opmerking] Opmerking

De muisaanwijzer verandert in een hoek met een pijl als u iets aanwijst waar de laag in kan en een hoek zonder pijl als dat niet zo is.

Er verschijnt een stippellijn om aan te geven waar de laag zal worden ingevoegd.

To add a new layer to the current layer group, click the New Layer… button at the bottom of the Layers dialog, use the New Layer… command in the main menu, or press Shift+Ctrl+N.

Zodra de laaggroep niet meer leeg is zal er een + pictogram vóór verschijnen. Klik daarop om de inhoud van de groep te tonen. Dan wordt het een - om de lijst weer in te klappen.

Lagen die in een groep zitten worden iets meer naar rechts in het dialoogvenster getoond. Met stippellijnen ervoor wordt aangeduid welke de groep is waar ze in zitten.

Zichtbaarheid

Als u de hele laaggroep onzichtbaar maakt door het oog-pictogram uit te schakelen dan ziet u de oog-pictogrammen van de lagen in die groep veranderen in doorgestreept om aan te geven dat ze uiteindelijk toch niet zichtbaar zijn.

Laaggroepen omhoog en omlaag verplaatsen

U kunt laaggroepen net als lagen in het lagen dialoogvenster omhoog en omlaag verschuiven middels slepen met de muis of middels de pijlen omhoog en omlaag onderin het venster.

Laaggroep dupliceren

U kunt een hele laag groep dupliceren: klik op de knop De laag dupliceren middenonder of klik met de rechtermuisknop op het lagen venster en kies Laag dupliceren in het context menu dat dan opkomt.

Laaggroepen verplaatsen

U kunt een laaggroep verplaatsen naar een andere afbeelding door klik- en slepen. U kunt hem ook kopiëren en plakken met Ctrl+C en Ctrl+V; dan krijgt u een zwevende selectie die u moet verankeren (de anker knop onderin het dialoogvenster).

U kunt een laaggroep ook op het canvas slepen; daarmee maakt u een duplicaat van de groep in die groep zelf. Zo kunt u een object kopiëren dat uit meerdere lagen in een groep bestaat.

Laaggroep verwijderen

Om de hele groep van lagen te verwijderen drukt u op de knop met het kruis of kiest u Laag verwijderen in het context menu.

Laag groepen inbedden

Als een laaggroep actief is kunt u met Een nieuwe Laag Groep maken een andere groep daarin aanmaken. Er is geen theoretische beperking aan het aantal niveaus.

Laag modus van een Groep

De laag modus van een laag groep werkt alleen op de lagen in die groep. De laag modus van een laag boven de groep werkt op alle lagen daaronder, in groepen of niet gegroepeerd.

Originele afbeelding

Afbeelding 8.72. Laag modus in of buiten laaggroep

Laag modus in of buiten laaggroep

We voegen een witte laag toe in de laag groep met modus HSL kleur: Alleen het vierkant en de driehoek worden beïnvloed.

Laag modus in of buiten laaggroep

We voegen een witte laag toe boven de laag groep met modus HSL kleur: Alle lagen daaronder worden beïnvloed, de achtergrond ook.


Layer groups have a special layer mode: the Pass Through mode. This mode exists only if a layer group is active.

Deze modus heft het groepsgedrag op, zodat de lagen binnen die groep zich weer gedragen alsof ze niet in een groep zaten, en hun laag modus werkt op alle onderliggende lagen.

In de modus Normaal worden de lagen binnen de groep eerst gemengd volgens hun eigen laag modus, en het resultaat daarvan wordt behandeld als één laag met de modus Normaal tussen de overige lagen.

Meer details over de modus Doorlaten is te vinden in Pass-through .

Doorzichtigheid

Als een laaggroep geactiveerd wordt en de Dekking ervan verandert dan geldt dat voor alle lagen in de groep.

Laag masker

Masks are also available on layer groups. They work similarly to ordinary layer masks, with the following considerations.

De afmeting van het groepsmasker is altijd dat van de hele groep (dat is de kleinste rechthoek die al zijn lagen omvat). Als de afmeting van de groep verandert dan wordt het masker afgekapt naar de nieuwe maten. De gedeeltes die buiten de nieuwe grens vallen verdwijnen en nieuw toegevoegde gebieden worden zwart (en dus standaard transparant).

We hebben een zwart (transparant) laagmasker aan de laaggroep toegevoegd, waardoor de lagen in de groep transparant (onzichtbaar) zijn geworden.

U kunt natuurlijk ook nog altijd een masker op een laag in de groep toepassen om een deel van die laag te maskeren.

Een laag vinden

Als u een afbeelding met veel lagen hebt kan het lastig zijn een specifieke laag te vinden. In GIMP 2.10.10, is een nieuwe functie Laag selectie op het canvas toegevoegd. Alt+Klik met middelste muisknop op het element waarvan u wilt zien in welke lagen die voorkomt: De lagen waarvan in het betreffende punt iets zichtbaar is zullen dan achtereenvolgens actief worden gemaakt.

Laag pictogram

Er zijn problemen geweest met het juist weergeven van het voorbeeld van de lagen als pictogrammen in het Lagen dialoogvenster. Die zijn opgelost, behalve voor sommige laaggroepen. Zonodig kunt u het weergeven van voorbeelden van de lagen en/of groepen in- en uitschakelen in BewerkenVoorkeurenInterface.