6.20. Afdrukgrootte

Deze opdracht opent het dialoogvenster Afdrukresolutie afbeelding instellen waarmee u de afmetingen van een afgedrukte afbeelding en de resolutie kunt wijzigen. Met deze opdracht wordt het aantal pixels in de afbeelding niet gewijzigd en wordt de afbeelding niet opnieuw gesampled. (Als u de grootte van een afbeelding wilt wijzigen door deze opnieuw te samplen, gebruikt u de opdracht Afbeelding schalen.)

6.20.1. Het dialoogvenster activeren

  • You can access this dialog from the main menu through ImagePrint Size….

6.20.2. Opties in het dialoogvenster Afdrukformaat

Afbeelding 16.68. Het dialoogvenster Afdrukresolutie instellen>

Het dialoogvenster “Afdrukresolutie instellen”>

De uitvoerresolutie bepaalt het aantal pixels dat per lengte-eenheid voor de afgedrukte afbeelding wordt gebruikt. Verwar de uitvoerresolutie niet met de resolutie van de printer, die een printerfunctie is en wordt uitgedrukt in dpi (dots per inch, punten per inch); meerdere punten worden gebruikt om een pixel af te drukken.

Wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven, is de resolutie die in de vakken wordt weergegeven, de resolutie van de originele afbeelding. Als u de uitvoerresolutie verhoogt, wordt de afgedrukte pagina kleiner, omdat er meer pixels per lengte-eenheid worden gebruikt. Om dezelfde reden, en om dezelfde reden, wijzigt het formaat van de afbeelding de resolutie.

Door de resolutie te verhogen, wordt de scherpte van de afgedrukte pagina vergroot. Dit is heel wat anders dan het simpelweg verkleinen van de afbeelding door deze te schalen, omdat er geen pixels (en geen afbeeldingsinformatie) worden verwijderd.

Breedte; hoogte

U kunt de afdrukbreedte en -hoogte instellen met behulp van de tekstvakken. U kunt ook de eenheden voor deze waarden kiezen in de vervolgkeuzelijst.

Zodra u de breedte of de hoogte wijzigt, veranderen de X- en/of Y-resolutiewaarden automatisch dienovereenkomstig. Als de twee resolutiewaarden gekoppeld blijven, wordt ook automatisch de verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld behouden. Als u deze waarden onafhankelijk van elkaar wilt instellen, klikt u gewoon op het kettingsymbool om de schakel te verbreken.

X-resolutie; Y-resolutie

U kunt de resolutie instellen die wordt gebruikt om de afgedrukte breedte en hoogte te berekenen op basis van de fysieke grootte van de afbeelding, dat wil zeggen het aantal pixels erin.

Gebruik de tekstvakken om deze resolutiewaarden te wijzigen. Ze kunnen worden gekoppeld om hun relatie constant te houden. Het geslotenkettingsymbool tussen de twee vakjes geeft aan dat de waarden aan elkaar gekoppeld zijn. Als u de schakel verbreekt door op het kettingsymbool te klikken, kunt u de waarden onafhankelijk van elkaar instellen.

[Opmerking] Opmerking

The default resolution unit used for the X and Y resolution may depend on the type of image you imported. PNG images that have a resolution set, are known to be imported with the unit set to metric, meaning you will see pixels/mm here in that case.

GIMP currently does not have a preference that overrides the unit set in the image. However, if you change it here (and press OK to exit the dialog), it will be remembered for the current session.