6.20. Mida d'impressió

Aquesta ordre obre el diàleg «Defineix la resolució d'impressió de la imatge» per a canviar la mida i la resolució de la imatge impresa. Aquesta ordre no canvia el nombre de píxels de la imatge ni la mostreja (per a canviar la mida de la imatge amb mostreig, feu servir l'ordre Ajusta la mida de la imatge).

6.20.1. Activació del diàleg

  • You can access this dialog from the main menu through ImagePrint Size….

6.20.2. Opcions del diàleg «Mida d'impressió»

Figura 16.70. El diàleg «Defineix la resolució d'impressió de la imatge»

El diàleg «Defineix la resolució d'impressió de la imatge»

La resolució d'impressió determina el nombre de píxels per unitat de longitud de la imatge impresa. No s'ha de confondre la resolució de sortida amb la resolució de la impressió, que s'expressa en dpi (dots per inch = punts per polzada); s'utilitzen diversos punts per a imprimir un píxel.

Quan es mostra el diàleg, la resolució que es mostra a les caselles és la resolució de la imatge original. Si s'augmenta la resolució d'impressió, la pàgina impresa serà més petita, ja que es faran servir més píxels per polzada. En conseqüència, i per aquesta raó, redimensionar la imatge en modifica la resolució.

Si s'augmenta la resolució, s'augmenta la nitidesa de la pàgina impresa. Això és bastant diferent de la simple reducció de la mida de la imatge, ja que no s'eliminen ni píxels ni informació de la imatge.

Amplada; alçada

Podeu seleccionar l'amplada i l'alçada de la impressió amb els quadres de text. També podeu triar la unitat d'aquests valors a la llista desplegable.

Quan es canvien l'alçada i l'amplada, els valors de resolució X o Y canvien automàticament. Si ambdós valors de resolució estan enllaçats, la relació d'amplada i alçada de la imatge es mantindrà automàticament. Si voleu modificar aquests dos valors de manera independent, feu clic a la icona de la cadena per a trencar el vincle.

Resolució X; resolució Y

Podeu configurar la resolució utilitzada per a calcular l'amplada i l'alçada des de la mida física de la imatge, és a dir, el nombre de píxels que conté.

Feu servir els quadres de text per a canviar els valors de resolució. Es poden enllaçar perquè mantinguin sempre la mateixa relació. El símbol de la cadena tancada indica que els valors estan enllaçats. Si trenqueu l'enllaç fent clic sobre la cadena, podeu modificar els valors independentment.

[Nota] Nota

La unitat de resolució predeterminada utilitzada per a la resolució X i Y pot dependre del tipus d'imatge que hàgiu importat. Se sap que les imatges PNG que tenen una resolució establerta s'importen amb la unitat configurada com a mètrica, el que significa que ací en aquest cas veureu píxels/mm.

Actualment, el GIMP no té cap preferència que substitueixi la unitat establerta a la imatge. No obstant això, si el canvieu ací (i premeu D'acord per a sortir del diàleg), es recordarà per a la sessió actual.