5.3. Paden en selecties

In GIMP kunt u een pad in een selectie omzetten en vice versa. Meer uitleg daarover vindt u in het hoofdstuk over Selecties.

Als u een selectie in een pad omzet, volgt het pad de lijn van de marcherende mieren. Een selectie is zoals een kanaal een tweedimensionaal ding, een pad is echter een eendimensionale lijn die op een bepaalde selectiesterkte gelegd wordt. Bij de omzetting van een selectie naar een pad kan er dus informatie verloren gaan. Als u vervolgens het pad weer naar een selectie omzet is deze selectie een alles-of-niets selectie; deze twee bewerkingen hebben dus een vergelijkbaar resultaat als het uitvoeren van ‘Verscherpen’ uit het menu Selecteren.