5.2. Eigenschappen van Paden

Paden zijn een deel van de afbeelding net als lagen, kanalen en selecties. Als u een afbeelding opslaat in GIMP's eigen XCF bestandsformaat dan worden ook alle paden mee opgeslagen. De hele lijst met paden kunt u bekijken met het dialoogvenster Paden. U kunt een pad kopiëren van de ene afbeelding naar de andere middels het context-menu in het dialoogvenster of door het pictogram uit het dialoogvenster naar de andere afbeelding te slepen.

GIMP paths belong to a mathematical type called Bezier paths. What this means in practical terms is that they are defined by anchors and handles. Anchors are points the path goes through. Handles define the direction of a path when it enters or leaves an anchor point: each anchor point has two handles attached to it.

Paden kunnen heel complex worden. Als u er een maakt met het gereedschap Paden, maakt u niet vaak meer dan een paar dozijn ankerpunten, maar als u een pad maakt door een selectie of een tekst naar een pad om te zetten dan kan het resultaat best uit honderden of zelfs duizenden punten bestaan.

Een pad kan meerdere componenten bevatten. Een component is een deel van een pad waarvan de ankerpunten allemaal met elkaar verbonden zijn door padsegmenten. De mogelijkheid om meerdere componenten in paden te hebben, stelt u in staat om ze om te zetten in selecties met niet aansluitende onderdelen.

Ieder onderdeel van een pad kan open of gesloten zijn: Gesloten betekent dat het laatste ankerpunt met het eerste verbonden is. Als u een selectie maakt van een open pad dan wordt dit eerst automatisch gesloten door de eind- en beginpunten met een rechte lijn te verbinden.

De onderdelen van een pad kunnen recht of gebogen zijn. Een pad met alleen rechte onderdelen wordt polygoon genoemd. Een pad-onderdeel wordt als een rechte lijn aangemaakt met de handvatten op dezelfde plaats als het ankerpunt, op een afstand 0, zodat de verbindingsstukken geen kromming hebben. Als u een handvat bij het ankerpunt vandaan sleept of met de muis aan de lijn trekt maakt u er vervolgens een gekromd pad-segment van.

Een van de aangename aspecten van paden is dat ze weinig beslag op de systeembronnen leggen, zeker in vergelijking met plaatjes. Een pad wordt in het computer geheugen alleen vastgelegd door coördinaten van de ankerpunten en handvatten. Daarom kunt u honderden paden in een afbeelding aanmaken zonder daarmee uw computer merkbaar te belasten. Zelfs een pad met duizenden segmenten levert een minimale systeembelasting op vergeleken met die van een typische laag of kanaal.

Paden maakt en verandert u met het gereedschap paden.