5.4. Paden transformeren

Alle Transformatie gereedschappen (Roteren, Schalen, Perspectief, etc.) kunnen gebruikt worden om te werken op een laag, een selectie of een pad. Selecteer het transformeer-gereedschap in de gereedschapskist, en selecteer dan in het venster gereedschapsopties voor Transformeren: de derde optie, Pad. Dat levert een heleboel bewerkingsmogelijkheden voor een pad op.

Standaard werkt het transformatiegereedschap op één pad: het actieve pad van de afbeelding dat getoond wordt in het dialoogvenster Paden. U kunt de transformatie ook op meer dan een pad laten werken en zelfs op andere dingen door de Transformatievergrendeling knoppen in het dialoogvenster Paden in te schakelen. Niet alleen paden maar ook lagen en kanalen kunnen vergrendeld worden. Als u een element bewerkt waarvan die vergrendeling ingeschakeld is dan wordt die bewerking ook uitgevoerd op alle andere vergrendelde objecten. Dus als een pad bij twee lagen hoort en u wilt ze samen vergroten dan klikt u de vergrendel-knoppen, zodat een stuk ketting wordt getoond voor het pad in de Paden dialoog en voor de lagen in het Lagen venster. Dan kiest u het gereedschap Schalen op het pad of de laag en u bewerkt ze tezamen.