Name

Vensters — Toetsreferentie voor het menu Vensters

Dokbare vensters

Ctrl + L

Lagen

Shift + Ctrl + B

Penselen

Shift + Ctrl + P

Patronen

Ctrl + G

Kleurverlopen

Ctrl + Alt + E

Error Console

[Opmerking] Opmerking

Deze openen een nieuw dialoogvenster als dat nog niet open is, anders wordt het corresponderende dialoogvenster actief.

Binnen een dialoogvenster

Enter

Een nieuwe waarde instellen

Spatiebalk, Enter

De huidige knop of lijst activeren

Binnen een dialoogvenster met tabs

Ctrl + Alt + Page Up

Naar de vorige tab

Ctrl + Alt + Page Down

Naar de volgende tab

Binnen een bestandsdialoogvenster

Alt + Up

Map omhoog

Alt + Down

Map omlaag

Alt + Home

Persoonlijke map

Esc

Sluiten dialoogvenster

Diverse items

Ctrl + B

De gereedschapskist tonen

Tab

Toggle between showing and hiding Docks