Nom

Finestres — Referència de tecles pel menú Finestres

Diàlegs encastables

Ctrl + L

Capes

Maj + Ctrl + B

Pinzells

Maj + Ctrl + P

Patrons

Ctrl + G

Degradats

Ctrl + Alt + E

Consola d'errors

[Nota] Nota

Obre una finestra de diàleg nova si no estava oberta, en cas contrari es focalitza el diàleg corresponent.

Dins d'un diàleg

Retorn

Estableix el valor nou

Espai, Retorn

Activa el botó o la llista actual

Dins d'un diàleg amb multi-pestanyes

Ctrl + Alt + Apuja la pàgina

Puja les pestanyes

Ctrl + Alt + Abaixa la pàgina

Abaixa les pestanyes

En un diàleg de fitxer

Alt + Fletxa amunt

Carpeta superior

Alt + Fletxa avall

Carpeta inferior

Alt + Inici

Carpeta d'usuari

Esc

Tanca el diàleg

Articles diversos

Ctrl + B

Puja la caixa d’eines

Pestanya

Commuta entre mostrar i amagar els acobladors