Namn

Vindauge — Tastereferansar for menyen Vindauge

Dialogvindauge

Ctrl + L

Lag

Shift + Ctrl + B

Penslar

Shift + Ctrl + P

Mønsterelement

Ctrl + G

Fargeovergangar

Ctrl + Alt + E

Feilkonsoll

[Notat] Notat

Dette opnar eit nytt dialogvindauge dersom det ikkje er opna frå før. Elles gir det fokus til dialogvindauget.

Inne i eit dialogvindauge

Enter

Sett den nye verdien

Mellomrom, Enter

Aktiverer gjeldande knapp eller liste

Inne i eit dialogvindauget med fleire faner

Ctrl + Alt + Page Up

Byt tabulatorane opp

Ctrl + Alt + Page Down

Byt tabulatorane ned

Inne i ein fildialogr

Alt + Pil opp

Ei mappe opp

Alt + Pil ned

Ei mappe ned

Alt + Home

Heimemappa

Esc

Lukk dialogvindauget

Ulike element

Ctrl + B

Løft verktøykassa

Fane

Vis eller gøym innlimte vindauge