Όνομα

Παράθυρα — Αναφορά πλήκτρων για το μενού Παράθυρα

Προσαρτήσιμος διάλογος

Ctrl + L

Στρώσεις

Shift + Ctrl + B

Πινέλα

Shift + Ctrl + P

Μοτίβα

Ctrl + G

Διαβαθμίσεις

Ctrl + Alt + E

Κονσόλα σφαλμάτων

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτά ανοίγουν ένα νέο παράθυρο διαλόγου εάν δεν είναι ακόμα ανοιχτό, αλλιώς ο αντίστοιχος διάλογος εστιάζεται.

Μέσα σε διάλογο

Είσοδος

Εισάγετε τη νέα τιμή

Διάστημα, εισαγωγή

Ενεργοποίηση τρέχοντος κουμπιού ή λίστας

Μέσα σε διάλογο πολλαπλών καρτελών

Ctrl + Alt + Page Up

Εναλλαγή καρτελών προς τα πάνω

Ctrl + Alt + Page Down

Εναλλαγή καρτελών προς τα κάτω

Μέσα σε διάλογο αρχείου

Alt + Up

Άνω φάκελος

Alt + Down

Κάτω φάκελος

Alt + Home

Προσωπικός φάκελος

Διαφυγή

Κλείσιμο διαλόγου

Διάφορα στοιχεία

Ctrl + B

Ανύψωση της εργαλειοθήκης

Καρτέλα

Εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης και απόκρυψης προσαρτήσεων