6.23. Opdelen met gebruik van hulplijnen

Het commando Opdelen met gebruik van hulplijnen snijdt de afbeelding af op basis van de hulplijnen. Het snijdt de afbeelding langs elke geleider, vergelijkbaar met het snijden van documenten in een kantoor met een papiersnijder en creëert nieuwe afbeeldingen uit de stukken. Zie Paragraaf 1.2, “Hulplijnen” voor meer informatie over hulplijnen.

[Opmerking] Opmerking

This filter was previously called Guillotine.

6.23.1. De opdracht uitvoeren

  • You can access this command from the main menu through ImageSlice Using Guides.