6.23. Guillotina amb guies

L'ordre Guillotina amb guies divideix la imatge actual segons les guies de la imatge. Talla la imatge seguint cada guia, similar a tallar documents a l'oficina amb una guillotina, i crea noves imatges amb els retalls. Per a més informació sobre les guies, vegeu Secció 1.2, «Guies».

[Nota] Nota

Aquest filtre s'anomenava guillotina.

6.23.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through ImageSlice Using Guides.