6.23. Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς

Η εντολή Κόψιμο με χρήση οδηγών τεμαχίζει την τρέχουσα εικόνα, βασισμένη στους οδηγούς της εικόνας. Κόβει την εικόνα κατά μήκος κάθε οδηγού, παρόμοια με το κόψιμο εγγράφων σε ένα γραφείο με μια λαιμητόμο (χαρτοκόφτη) και δημιουργεί νέες εικόνες από τα κομμάτια. Για περισσότερες πληροφορίες για τους οδηγούς, δείτε Τμήμα 1.2, «Οδηγοί».

6.23.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageSlice Using Guides.