Hoofdstuk 12. Mijn GIMP verrijken

Inhoudsopgave

1. Rasters en Hulplijnen
1.1. Het raster van de afbeelding
1.2. Hulplijnen
2. Een Raster Tekenen
3. Sneltoetsen voor Menuopties instellen
4. Opstartvenster Aanpassen

1. Rasters en Hulplijnen

Als het nodig is om dingen precies op de goede plaats te zetten zal merken dat dat met de muis minder makkelijk te realiseren is dan met de pijltjestoetsen (die het geselecteerde object met één beeldpunt per aanslag verplaatsen of precies 25 als u de Shift-toets ingedrukt houdt). Er zijn echter ook nog twee andere manieren in GIMP om een precieze plaatsing te vergemakkelijken: het Raster en Hulplijnen.

Afbeelding 12.1. De afbeelding voor de onderstaande voorbeelden

De afbeelding voor de onderstaande voorbeelden

1.1. Het raster van de afbeelding

Afbeelding 12.2. De afbeelding met het standaardraster

De afbeelding met het standaardraster

Each image has a grid. It is always present, but by default it is not visible until you activate it by toggling ViewShow Grid in the main menu. If you want grids to be present more often than not, you can change the default behavior by checking "Show grid" in the Image Window Appearance page of the Preferences dialog. (Note that there are separate settings for Normal Mode and Fullscreen Mode.)

The default grid appearance, set up when you install GIMP, consists of plus-shaped black crosshairs at the grid line intersections, with grid lines spaced every 10 pixels both vertically and horizontally. You can customize the default grid using the Default Image Grid page of the Preferences dialog. If you only want to change the grid appearance for the current image, you can do so by choosing ImageConfigure Grid from the main menu: this brings up the Configure Grid dialog.

Afbeelding 12.3. Een andere rasterstijl

Een andere rasterstijl

Not only can a grid be helpful for judging distances and spatial relationships, it can also permit you to align things exactly with the grid, if you toggle ViewSnap to Grid in the main menu: this causes the pointer to "warp" perfectly to any grid line located within a certain distance. You can customize the snap distance threshold by setting "Snap distance" in the Tool Options page of the Preferences dialog, but most people seem to be happy with the default value of 8 pixels. (Note that it is perfectly possible to snap to the grid even if the grid is not visible. It isn't easy to imagine why you might want to do this, though.)

1.2. Hulplijnen

Afbeelding 12.4. De afbeelding met vier hulplijnen

De afbeelding met vier hulplijnen

Naast het raster is er nog een tweede mogelijkheid in GIMP om een meer flexibel type ondersteuning te krijgen bij het positioneren: Hulplijnen. Dat zijn horizontale en/of verticale lijnen die u tijdelijk toont over de afbeelding waarop u werkt.

Deze horizontale of verticale lijnen maakt u door de cursor op een van de linialen te bewegen, en met de muisknop ingedrukt het afbeeldingsgebied in te bewegen. De hulplijn volgt dan de cursor tot u de knop loslaat. De hulplijn wordt weergegeven als een blauw/zwarte streeplijn.

U kunt hulplijnen ook toevoegen met de optie Hulplijnen in het menu Afbeelding. Daarmee kunt u exact aangeven waar hij moet komen. Ook hebt u daar de opties Nieuwe Hulplijn (op percentage) en Nieuwe Hulplijnen vanaf selectie.

U kunt zoveel hulplijnen maken als u wilt en u kunt ze overal neerzetten. Als u een gemaakte hulplijn verplaatsen wilt, doet u dat door het verplaats-gereedschap te activeren in het gereedschapsvenster (of door de M-toets in te drukken); Kies dan de modus Laag verplaatsen en niet Selectie of Pad. Als de cursor dan op de hulplijn van vorm verandert kunt u de hulplijn(en) verplaatsen met ingedrukte muisknop. Om de lijn te verwijderen sleept u hem buiten de afbeelding. Met de Shift toets ingedrukt kunt u alles behalve de hulplijn verplaatsen, maar zal de hulplijn helpen bij het uitlijnen.

Als de modus van het gereedschap Verplaatsen niet Laag is maar Selectie of Pad dan kunt u nog wel hulplijnen maken maar ze niet verplaatsen.

As with the grid, you can cause the pointer to snap to nearby guides, by toggling ViewSnap to Guides in the main menu. If you have a number of guides and they are making it difficult for you to judge the image properly, you can hide them by toggling ViewShow Guides. It is suggested that you only do this momentarily, otherwise you may get confused the next time you try to create a guide and don't see anything happening.

Als u het gemakkelijker vindt, kunt u het standaardgedrag van de hulplijnen aanpassen in het tabblad Weergave van het Afbeeldingsvenster menu in het Voorkeurenvenster. Het uitzetten van de optieHulplijnen tonen is om de voorgenoemde reden waarschijnlijk niet zo handig.

Hebt u geen hulplijnen meer nodig dan verwijdert u ze met AfbeeldingHulplijnenAlle hulplijnen verwijderen.

[Opmerking] Opmerking

Another use for guides: the Slice Using Guides plug-in can use guides to slice an image into a set of sub-images.