6.29. Nieuwe hulplijn (op percentage)

The New Guide (by Percent)… command adds a guide to the image. The position of the guide is specified as a percentage of the canvas Height and Width.

[Tip] Tip

U kunt sneller hulplijnen aan de afbeelding toevoegen door op hulplijnen te klikken en ze te slepen vanaf de afbeeldingslinialen en ze te plaatsen waar u maar wilt. Hulplijnen die u tekent met klikken en slepen, zijn echter niet zo precies gepositioneerd als die die u met deze opdracht tekent.

6.29.1. De opdracht uitvoeren

You can access this command from the main menu through ImageGuidesNew Guide (by Percent).

6.29.2. Opties voor Nieuwe hulplijn (op percentage)

Wanneer u dit menu-item selecteert, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de Richting en Positie in procenten van de nieuwe hulplijn kunt instellen.

Deze optie is interessant als u hulplijnen precies in het midden van de afbeelding wilt plaatsen, met 50%.

Afbeelding 16.81. Het dialoogvenster Nieuwe hulplijn (op percentage)

Het dialoogvenster “Nieuwe hulplijn (op percentage)”

Richting

U kunt de Richting van de hulplijn kiezen, ofwel Horizontaal of Verticaal, met behulp van de vervolgkeuzelijst.

Positie

U kunt ook de Positie van de nieuwe hulplijn kiezen. De oorsprong van de coördinaten bevindt zich in de linkerbovenhoek van het canvas.