6.29. Νέος οδηγός (Αναλογία)

The New Guide (by Percent)… command adds a guide to the image. The position of the guide is specified as a percentage of the canvas Height and Width.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να προσθέσετε οδηγούς στην εικόνα πιο γρήγορα, πατώντας απλά και σύροντας οδηγούς από τους χάρακες της εικόνας και τοποθετώντας τους όπου θέλετε. Οι οδηγοί που σχεδιάζετε με πάτημα και σύρσιμο δεν τοποθετούνται ακριβώς όπως αυτοί που σχεδιάζετε με αυτή την εντολή, όμως.

6.29.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ImageGuidesNew Guide (by Percent).

6.29.2. Επιλογές «Νέος οδηγός (Αναλογία)»

Όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο του μενού, ανοίγει ένας διάλογος, που σας επιτρέπει να ορίσετε την Κατεύθυνση και τη Θέση, σε ποσοστό, του νέου οδηγού.

Αυτή η επιλογή είναι ενδιαφέρουσα, εάν θέλετε να τοποθετήσετε οδηγούς ακριβώς στο μέσο της εικόνας, χρησιμοποιώντας 50%.

Σχήμα 16.81. Ο διάλογος «Νέος οδηγός (Αναλογία)»

Ο διάλογος «Νέος οδηγός (Αναλογία)»

Κατεύθυνση

Μπορείτε να επιλέξετε στο Κατεύθυνση του οδηγού, είτε Οριζόντια είτε Κάθετη, χρησιμοποιώντας την αναδυόμενη λίστα.

Θέση

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη Θέση του νέου οδηγού. Η αρχική συντεταγμένη είναι στην πάνω αριστερή γωνία του καμβά.