6.30. Nieuwe hulplijn

The New Guide… command adds a guide to the image.

[Tip] Tip

U kunt hulplijnen sneller, maar minder nauwkeurig, aan de afbeelding toevoegen door eenvoudigweg hulplijnen uit de afbeeldingslinialen te klikken en te slepen en ze op de gewenste plaats te plaatsen.

6.30.1. De opdracht uitvoeren

You can access this command from the main menu through ImageGuidesNew Guide

6.30.2. Opties voor Nieuwe hulplijn

Wanneer u Nieuwe hulplijn selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u de Richting en Positie, in pixels, van de nieuwe hulplijn nauwkeuriger kunt instellen dan met klikken en slepen.

Afbeelding 16.82. Het dialoogvenster Nieuwe hulplijn

Het dialoogvenster “Nieuwe hulplijn”

Richting

U kunt de Richting van de hulplijn kiezen, ofwel Horizontaal of Verticaal, met behulp van de vervolgkeuzelijst.

Positie

De oorsprong van de coördinaten voor de Positie is de linkerbovenhoek van het canvas.