6.30. Guia nova (per percentatge)

L'ordre Guia nova (per percentatge) afegeix una guia a la imatge. La posició de la guia s'especifica com un percentatge de l'alçada i l'amplada del llenç.

[Suggeriment] Suggeriment

Per a afegir guies a la imatge més ràpidament feu clic i arrossegueu les guies des dels regles de la imatge i col·loqueu-los allà on vulgueu. Tot i això, les guies que es creen fent clic i arrossegant no estan col·locades tan precisament com les que es creen mitjançant aquesta ordre.

6.30.1. Activació de l'ordre

You can access this command from the main menu through ImageGuidesNew Guide (by Percent).

6.30.2. Opcions de «Guia nova (per percentatge)»

Al seleccionar aquest element del menú, s'obre un diàleg que permet establir la direcció i la posició per percentatge de la nova guia.

Aquesta opció és interessant si voleu col·locar guies exactament al centre de la imatge, amb un 50%.

Figura 16.85. El diàleg de «Guia nova (per percentatge)»

El diàleg de «Guia nova (per percentatge)»

Direcció

Podeu triar la direcció de la guia, ja sigui horitzontal o vertical, amb la llista desplegable.

Posició

També podeu triar la posició de la guia nova. L'origen de les coordenades és al cantó superior esquerre.