2.5. Opna som lag

Kommandoen Opna som lag opnar dialogvindauget Opna bilete. Laga i den valde fila vert lagt inn i det aktive biletet som dei øvste laga.

2.5.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through FileOpen as layers…,

  • eller med snarvegen Ctrl+Alt+O.