2.5. Άνοιγμα ως στρώσεις…

Η εντολή Άνοιγμα εικόνας ως στρώσεις ανοίγει τον διάλογο Άνοιγμα εικόνας. Οι στρώσεις του επιλεγμένου αρχείου προστίθενται στην τρέχουσα εικόνα ως κορυφαίες στρώσεις στη στοίβα.

2.5.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through FileOpen as layers…,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Alt+O.