2.5. Obre com a capes...

El diàleg Obre imatge com a capes és idèntic al diàleg Obre imatge. Les capes del fitxer seleccionat són afegides a la imatge actual com les capes superiors de la pila.

2.5.1. Activar l'ordre

  • You can access this command from the main menu through FileOpen as layers…,

  • o amb la drecera de teclat Ctrl+Alt+O.