3. Menyen «Rediger»

3.1. Postar i menyen «Rediger»

Figur 16.11. innhaldet i redigeringsmenyen

innhaldet i redigeringsmenyen

I denne seksjonen kan du finne hjelp om postane i menyen Rediger.

[Notat] Notat

Du kan også finna andre punkt i menyen enn dei som vert omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av tredjeparts programtillegg. Du kan finna nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.