5.2. Lupeeffekt

5.2.1. Oversyn

Figur 17.51. Det same biletet før og etter bruk av lupe.

Det same biletet før og etter bruk av lupe.

Originalbiletet

Det same biletet før og etter bruk av lupe.

Eksempel på bruk av filteret «lupeeffekt»


Dette filteret gjer at ein del av biletet ser ut som det er sett gjennom ei sfærisk linse.

5.2.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsApply Lens….

5.2.3. Innstillingar

Figur 17.52. Innstillingane for filteret «Lupeeffekt»

Innstillingane for filteret «Lupeeffekt»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Brytningsindeks for linsa

Gjer linsa meir eller mindre konkav. Skala 1,0 - 100,0.

Behald originalomgivnadane

Lupa ser ut til å verka berre på det aktive laget.

Background color

Den delen av det aktive laget som ligg utanom lupa vil få bakgrunnsfargen frå verktøykassa.

You can select the color:

  • Click on the color button to open the color selector dialog.

  • Click on the eye-drop button on the right to pick color from the image.