5. Forvrengningsfiltra

5.1. Innleiing

Forvrengingsfiltra forvrenger biletet på mange ulike måtar.


(Også i denne kategorien er det mange dialogvindauge som ikkje kan omsetjast).

Denne bolken forklarar desse filtera: