8.12. Inverter

Kommandoen Inverter bytter om på fargeverdiane og lysverdiane for kvar piksel i det aktive laget. Laget vert omforma til eit negativ, for dei som kjenner dette uttrykket betre. Mørke område vert tilsvarande lyse, og fargane vert bytt til komplimentærfargen. Du kan finne meir om fargane i ordlista under fargemodus.

[Åtvaring] Åtvaring

Ikkje bland denne kommandoen saman med kommandoen Inverter utvalet.

8.12.1. Aktivering

You can access this command from the main menu through ColorsInvert.

8.12.2. Eksempel

Figur 16.147. Bruk av kommandoen «Inverter»

Bruk av kommandoen «Inverter»

Originalbiletet

Bruk av kommandoen «Inverter»

Med inverterte fargar