16. Animasjonsfiltra

16.1. Innleiing

Animasjonsfiltra let deg sjå og optimalisera animasjonane ved å resusera storleiken på dei.

Denne kategorien omtalar desse filtera: