4.7. Symmetrisk næraste nabo

4.7.1. Oversyn

Dette filteret gjer kantane i biletet uskarpe. Det er veldig effektiv i støyreduksjon og opprettheld skarpe kantar.

Det verkar ved å samanlikna kvar piksel med nabopikslane og med 1 eller 2 par pikslar symmetriske rundt sentrum.

4 symmetriske par

4.7.2. Aktivering av filteret

Du finn dette filteret i hovudmenyen under FilterForbetraSymmetrisk næraste nabo….

4.7.3. Innstillingar

Figur 17.42. Innstillingane for filteret «Symmetrisk næraste nabo»

Innstillingane for filteret «Symmetrisk næraste nabo»

Forval, «inngangstype», klipping, blandingsinnstillingar, førehandsvising, delt vising
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Radius

Radius i pikslar til det kvadratiske pikslelområdet. Breidde og høgde på dette området er radius*2+1:

Par

Du kan velja 1 eller 2 par: høgare tal beheld meir akutte trekk.

4.7.4. Eksempel

Venstre: original. Høgre: filteret brukt.