12. Menyen «Hjelp»

12.1. Innleiing til menyen «Hjelp»

Figur 16.251. Innhaldet i menyen «Hjelp»

Innhaldet i menyen «Hjelp»

Menyen Hjelp inneheld kommandoar som kan vere til hjelp medan du arbeider med GIMP.

[Notat] Notat

Du kan også finna andre punkt i menyen enn dei som vert omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av tredjeparts programtillegg. Du kan finna nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.