6.35. Metadata

Metadata er informasjon om eit dokument innebygd i dokumentet. For GIMP er dei biletmetadata.

[Notat] Notat

PNG, JPEG, TIFF og WebP tek vare på metadataa som finst.

Du kan setja standardar for kopla til eller frå å eksportera metadata i alle påverka filformata for å styra privatlivet ditt. Vel RedigerInnstillingar og vel så Bilete import og eksport og gå til bolken Eksportpolicy.

6.35.1. Aktivera metadatakommandoen

  • Du har tilgang til denne kommandoen på hovudmenyen via BileteMetadata.

6.35.2. Undermenyen «Metadata»

GIMP brukar to programtillegg: