6.34. Biletinformasjon

Menyvalet «Biletinformasjon» opnar eit vindauge med ein god del informasjon om det gjeldande biletet.

6.34.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through ImageImage Properties,

  • eller med tastatursnarvegen Alt + Return.

6.34.2. Innstillingar

Dialogvindauget inneheld tre ulike faner.

6.34.2.1. Fanen «Eigenskapar»

Figur 16.84. Fanen «Eigenskapar»

Fanen «Eigenskapar»

Size in pixels

Viser kor mange pikslar høgt og breidt biletet er.

Utskriftstorleik

Viser kor stort biletet vert som papirbilete i den gjeldande eininga. Dette er den logiske storleiken til biletet. Denne er avhengig av den fysiske storleiken på biletet og skjermoppløysinga.

Oppløysing

Shows the print resolution of the image.

[Notat] Notat

The default resolution unit used may depend on the type of image you imported. PNG images that have a resolution set, are known to be imported with the unit set to metric, meaning you will see pixels/mm here in that case.

See also Del 6.20, «Utskriftformat».

Fargemodell

Shows the image's color space.

Presisjon

Shows the precision of the image's encoding.

See also Del 6.7, « Encoding ».

Filnamn

Viser filnamn og lagringsplass for biletfila.

Filstorleik

Storleiken på biletfila.

Filtype

Viser filformatet på biletfila.

Storleik i minne

Viser kor mykje plass biletet og biletjournalen tar opp i minnet (RAM).

Angringar

Viser kor mange gonger du har angra, og kor mykje plass dei tar i minnet. Du kan finne nærare informasjon om dette i dialogenangrelogg.

Gjentakingar

Viser kor mange gjentakingar du har gjort og kor mykje plass dei tar i minnet.

Talet på pikslar, lag, kanalar og banar

Bra tald!

6.34.2.2. Fanen «Fargeprofil»

Figur 16.85. Fanen «Fargeprofil»

Fanen «Fargeprofil»

Denne fanen viser kva fargeprofil biletet er lasta inn i GIMP med.

6.34.2.3. Fanen «Kommentar»

Figur 16.86. Fanen «Kommentar»

Fanen «Kommentar»

I denne fanen kan du sjå og eventuelt redigera eventuelle merknadar til biletet.