6.34. Biletinformasjon

Menyvalet «Biletinformasjon» opnar eit vindauge med ein god del informasjon om det gjeldande biletet.

6.34.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen på hovudmenyen via BileteBileteigenskapar,

  • eller med tastatursnarvegen Alt + Return.

6.34.2. Innstillingar

Dialogvindauget inneheld tre ulike faner.

6.34.2.1. Fanen «Eigenskapar»

Figur 16.84. Fanen «Eigenskapar»

Fanen «Eigenskapar»

Storleik i pikslar

Viser kor mange pikslar høgt og breidt biletet er.

Utskriftstorleik

Viser kor stort biletet vert som papirbilete i den gjeldande eininga. Dette er den logiske storleiken til biletet. Denne er avhengig av den fysiske storleiken på biletet og skjermoppløysinga.

Oppløysing

Viser utskriftoppløysinga for biletet.

[Notat] Notat

Kva oppløysingseining som er bruk kan vera avhengig av kva type bilete du har importert. PNG-bilete som har sett oppløysinga, er kjende for å bruka metriske einingar, noko som betyr at du vil sjå pikslar/mm i dette høvet.

SSjå også Del 6.20, «Utskriftformat».

Fargemodell

Viser fargemodellen for biletet.

Presisjon

Viser presisjonen for biletkodinga.

Sjå også Del 6.7, « Koding ».

Filnamn

Viser filnamn og lagringsplass for biletfila.

Filstorleik

Storleiken på biletfila.

Filtype

Viser filformatet på biletfila.

Storleik i minne

Viser kor mykje plass biletet og biletjournalen tar opp i minnet (RAM).

Angringar

Viser kor mange gonger du har angra, og kor mykje plass dei tar i minnet. Du kan finna nærare informasjon om dette i dialogvindaugetangrelogg.

Gjentakingar

Viser kor mange gjentakingar du har gjort og kor mykje plass dei tar i minnet.

Talet på pikslar, lag, kanalar og banar

Bra tald!

6.34.2.2. Fanen «Fargeprofil»

Figur 16.85. Fanen «Fargeprofil»

Fanen «Fargeprofil»

Denne fanen viser kva fargeprofil biletet er lasta inn i GIMP med.

6.34.2.3. Fanen «Kommentar»

Figur 16.86. Fanen «Kommentar»

Fanen «Kommentar»

I denne fanen kan du sjå og eventuelt redigera eventuelle merknadar til biletet.