7.40. Legg til i utvalet

The Add Alpha to Selection command creates a selection in the current layer from the Alpha Channel. Opaque pixels are fully selected, transparent pixels are unselected, and translucent pixels are partially selected. This selection is added to the existing selection. The alpha channel itself is not changed.

Dei andre kommandoane i denne gruppa gjer noko liknande, men i staden for å legge dei to utvala saman, bytter dei anten ut det gjeldande utvalet med det nye, trekker det nye utvalet frå det eksisterande, eller lagar eit nytt utval som er eit snitt av begge.

7.40.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through LayerTransparencyAdd Alpha to Selection.

7.40.2. Eksempel

Figur 16.106. Applying «Add Alpha to Selection»

Applying «Add Alpha to Selection»
Applying «Add Alpha to Selection»

Den eksisterande rektangulære utvalet er erstatta med ugjennomsiktige pikslar frå det aktive laget.