7.36. Farge til alfa

Denne kommandoen er den same som LagGjennomsikt: Del 8.57, «Farge til alfa…».