7.37. Halvutflating

Kommandoen Halvutflating vert brukt når du har bruk for eit kantutjamna, indeksert bilete med gjennomsikt. Du finn meir om denne prosessen i kapitlet om filteret Halvutflating.

7.37.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through LayerTransparencySemi-Flatten….