7.30. Legg til i utvalet

Kommandoen Legg masker til i utvalet omformar lagmaska i det gjeldande laget til eit utval og adderer dette til det gjeldande utvalet. Kvite område i lagmaska vert til utvalde og svarte område til ikkje utvalde område. Gråtoner i maska vert til delvis utvalde område. Lagmaska vert ikkje forandra.

7.30.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa i hovudmenyen via LagMaskeLegg til masker i utvalet.

7.30.2. Eksempel på bruk av «Legg til lagmasker til utvalet»

Figur 16.99. Eksempel på bruk av «Legg til lagmasker til utvalet»

Eksempel på bruk av «Legg til lagmasker til utvalet»

Til venstre ser du originalbiletet med eit utval. I midten lagdialogvindauget med ei lagmaske oppretta med valet «Alfakanalen til laget», og til høgre etter å ha brukt «Masker til utvalet»: utvalet av dei ugjennomsiktige pikslane i det gjeldande laget vert lagt til det første utvalet.