7.23. Add Layer Masks

The Add Layer Masks… command adds a layer mask to the active layer. It displays a dialog in which you can set the initial properties of the mask. If the layer already has a layer mask, this menu entry is disabled.

A layer mask lets you define which parts of the layer are opaque, semi-transparent or transparent.

See the Layer Masks section for more information.

7.23.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through LayerMaskAdd Layer Masks…,

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.

7.23.2. Description of the «Add Layer Masks…» Dialog

Figur 16.98. The «Add Layer Masks…» dialog

The «Add Layer Masks…» dialog

Set startverdien for lagmaska til:

Menyen gir deg valet mellom fleire startverdiar for lagmaska:

Kvit (Heilt ugjennomsiktig)

Lagmaska vil gjere laget heilt ugjennomsiktig. Dette betyr at du ikkje vil sjå nokre endringar i biletet før du gjer laget meir eller mindre gjennomsiktig ved å teikna på lagmaska med ein mørk farge.

Svart (Heilt gjennomsiktig)

Lagmaska gjer laget heilt gjennomsiktig. Dette vert vist med sjakkbrettmønsteret. Ingen delar av laget er synlege før du gjer laget mindre gjennomsiktig ved å teikna på det med ein lys farge.

Alfakanalen for laget

Med dette valet vert innhaldet i alfakanalen brukt for å fylle lagmaska. Sjølve alfalaget vert ikkje forandra. Gjennomsikta for delvis gjennomsiktige område vil auke og såleis gjere heile laget meir gjennomsiktig.

Overfør laget sin alfakanal

Denne gjer det same som valet ovanfor, men set samstundes alfalaget til fullstendig ugjennomsiktig. Dette resulterer i at all informasjonen om gjennomsikt nå ligg i maska. Det er tilsynelatande ingen forandringar på sjølve laget. Gjennomsikta for laget vert nå styrt av maska og ikkje av alfakanalen.

Utval

This option converts the current selection into a layer mask, so that selected areas are opaque, and unselected areas are transparent. If any areas are partially selected, you can click on the Quick Mask button to help you predict what the effects will be.

Gråtonekopi av laget

Denne omformar heile laget til ei lagmaske. Dette er spesielt nyttig når du har planar om å legge nytt innhald i laget seinare.

Kanal

With this option the layer mask is initialized with a selection mask you have created before, stored in the Channel dialog. Note: that the normal RGBA channels are not part of this list, it only lists the extra channels you have created.

Inverter maska

If you check the Invert mask box at the bottom of the dialog, the resulting mask is inverted, so that transparent areas become opaque and vice versa.

When you click on the Add button, a thumbnail of the layer mask appears to the right of the thumbnail of the layer in the Layers Dialog.