6.11. Tema

Figur 15.93. Temainnstillingar

Temainnstillingar

Denne sida vert brukt til å velja tema som styrer mykje av utsjånaden til GIMP sitt brukargrensesnitt. Klikkar du på eit tema i lista, vert dette synleg med ein gong. Det er difor enkelt å prøve seg fram til eit passeleg tema.