6.12. Ikontema

Figur 15.94. Innstillingar for ikontema

Innstillingar for ikontema

På denne sida kan du velja eit tema for ikona (symbola) brukte i GIMP sitt brukargrensesnitt. Prøv dei ut. Resultatet vert vist med det same i dette dialogvindauget.